Estetisk læring

Picture1 estetisk læringPicture1 estetisk læringPicture1 estetisk læring

 

 

 

Bildekunstner og høgskolelektor Tona Gulpinar,
koreograf og professor Leif Hernes
Høgskolen i Oslo og Akershus 

Forskningsfokus
Å generere forskningsbasert kunnskap om estetiske prosesser og estetisklæring for barn under 3 år. Forskningen vektlegger barns møter med estetiske prosesser som del av deres hverdag.

  • Fokuset på estetiske fag har blitt mindre de siste 10 årene
  • Prosjektet har som mål å bidra til å forbedre kvaliteten i estetiske prosesser for de aller yngste, i forhold til teater, dans, musikk og visuell kunst så vel som del av kommunikasjonen og interaksjonen med barn

Forskningsmetode

  • Gjennom observasjon, inkludert omfattende filming og lydopptak av utøvere og medskapere, altså barn og omsorg personer i barnehagen, vil vi bruke egne erfaringer og kunnskap som kunstnere/utøvere om barns estetiske læring, kompetanse og innsikt i dynamikken i egne skapende prosesser.
  • Ved å drøfte egen praksis med utgangspunkt i kunstopplevelser og videopptak, vil utøvere og forskere få innsikt i områder av praksisen som kan være nyttig for endringer.

Forskningsspørsmål:

  • Hvordan kommer de estetiske fagene til uttrykk i barnehagen?
  • Hvilken betydning har de estetiske prosessene for barns læring?