Observasjon med ITERS-R og CIP

ITERS-R og CIP: Verktøy for kvantiativ forskning

For å undersøke kvaliteten i et større antall norske barnehager, tar Blikk for barn i bruk to ulike verktøyer som undersøker henholdsvis generell kvalitet i barnehagene og samspillet mellom voksne og barn. Ansvarlig for dette er førstelektor Ellen Os og phd. stip. Helen Bergem.

ITERS-R (Infant/Toddler Environment Rating Scale. Revised edition.) er et av de mest anvendte kvalitetsvurderingsverktøyer i internasjonal forskning. ITERS-R undersøker en rekke ulike aspekter ved barnehagers hverdagsliv som

  • rom og møblering
  • personlig hygiene og omsorgsrutiner
  • lytte og snakke
  • aktiviteter
  • samhandling
  • programstruktur
  • foreldre og personale

CIP (Caregiver Interaction Profile) er utviklet av barnehageforskere i Nederland (Nederlandsk konsortium for barnehageforskning), og er et redskap for å undersøke kvaliteten i samspillet mellom de voksne og barna i barnehager. CIP kan også anvendes som hjelpemiddel for å utvikle og øke kvaliteten i barnehager.

CIP fokuserer på voksnes emosjonelle støtte til barna, respekt for autonomi, hvordan de strukturer barnas hverdag, verbal kommunikasjon, stimulering av barnas utvikling og hvordan voksne hjelper barna i deres samhandling med andre barn. Disse aspektene ved voksnes samspill med barna, blir vurdert i ulike hverdagssituasjoner.