Blikk for vandring 
– etnografi til fots med de yngste barna

Picture1 Eyeforwalking

Førstelektor Anne Myrstad og førstelektor Toril Sverdrup
Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet

 

Forskningsfokus

  • Å identifisere og beskrive kvaliteter i barnehager sett fra de yngste barnas perspektiver
  • Konseptet vandring blir undersøkt både som en metodisk tilnærming og som et fenomen i barns livsverden

Forskningsspørsmål

  • Hvordan kan metoden “walking alongside” bli brukt for å få innblikk til barns livsverden?
  • Hvordan kan forskerens egne kroppslige erfaringer være en inngang til barns erfaringer?
  • Hva karakteriserer fenomenet vandring blant de yngste barnehagebarna? Finner vi noen mønstre?
  • Hvordan er ett og toåringenes vandring influert av strukturer og organiseringer i norske barnehager?