Navnevalg

Vi har tidligere kalt publiseringsdelen av MOOCAHUSET for OpenX . Det viste seg at det finnes et reklamebyrå med samme navn og flere nettleser har filtre som luker ut denne adressen. Et alternativ her var “Bokylla”, men navnet er allerede i bruk av Nasjonalbiblioteket i “bokhylla.no”. Derfor forandret vi til “Bokskapet”.

Det opprinnelige navnevalget har denne forklaringen:

  • edX er et beskyttet navn som viser til edX-plattformen, til kursene som er publisert der og til den internasjonale medlemsorganisasjonen som står bak dette. Dette navnet er altså opptatt.
  • Open edX er navnet på open-source-versjonen av edX-programmene.
  • OpenX er valgt for å markere at vi ønsker å gjøre læringsressurser tilgjengelig for alle (OA – Open Access, OER – Open Educational Resource). Det betyr ikke nødvendigvis at alle kurs ligger åpne for hvem som helst, men at vi bør bevege oss i den retningen
  • Navnebytte. Høgskolen i Oslo og Akershus skal bytte navn. Derfor har vi unngått å koble til institusjonsnavn som f.eks. løsningen med institusjonsnavn+X som i HarvardX og MITx.