Innlogging

For å bruke Bokskapet (http://bokskapet.hioa.no) kan man logge seg inn med FEIDE med det vanlige brukernavnet og passordet på HiOA. Her er litt forklaring om hvordan det virker.

Bokskapet bruker et system som heter Open edX. Dette systemet bruker to databaser, – en for kursinnhold og en for å håndtere brukerne. Det siste kalles LMS for Learning Management System. Alle som bruker Bokskapet må være registrert i den siste databasen.

Dette er ordnet slik:

  • første gang man prøver å logge seg på med FEIDE vil systemet oppdage at du ikke er registrert i LMS-databasen. Da blir det laget en ny innførsel som bygger på epostadressen.
  • ellers når man logger seg på med FEIDE vil systemet oppdage epostadressen din i databasen og la deg bruke systemet
    • NB: hvis du allerede er logget inn med FEIDE når du gjør dette kan det hende at systemet oppdager dette og du kommer rett inn

De som ikke er del av FEIDE-systemet på Høgskolen i Oslo og Akershus har normalt ikke tilgang. Vi viser til kurs som vi publiserer på http://openedx.bibsys.no