Kvalitetskriterier

Publikasjoner i Bokskapet bør nå et kvalitetsnivå der de blir meritterende i forbindelse med opprykk til 1.lektor og dosent, eller som godkjenning som merittert lærer. Dette vil ta tid og skje trinnvis.

Her er noen tips til kursredaktører om hva de bør legge vekt på i utviklingen av sine læreverk:

 • God struktur
  • Dokumentstruktur: Dette gjelder helheten i hvordan læreverket er disponert.
  • Sidestruktur: Dette gjelder den indre strukturen på hver side (unit). Sidene skal være luftige og helst ikke fylle mer enn 1.5-2 skjermer (slik at en ikke må rulle mye for å se slutten av sida). Om en har mer stoff,- del det på flere sider. Om noe kan forklares godt nok i et enklere språk,- gjør det! Bruk kulepunkter for å få fram de viktigste punktene. Dersom det er behov for lengre sammenhengende tekst kan dette heller legges inn i kurset som artikkel eller ebok i PDF- eller ePUB-format.
   • Enkel video-med-spørsmål-side: Lag en innledende tekst som forklarer hensikt og gir annen introduksjon før videoen. Ha gjerne en illustrasjon (stillbilde) som demonstrerer temaet som videoen vil ta opp. Velg en hensiktsmessig poster (det stillbildet som vises når videoen ikke spilles).
   • Spørsmålsdrevet side: Lag en innledende tekst som forklarer hvordan studentenes svar på spørsmål kan framkalle ulike responser fra læreverket som f.eks. forklarende video, veiskiller til ulike læringsstier osv. Analyser alle svaralternativer og hva vært alternativ da leder fram til.
  • Systematisk, men knappe metadata. Metadata er data om data, i dette tilfelle introduksjon til kurset, informasjon om forfatterne, opphavsrettlige føringer osv. I dokumentlæren kaller en dette gjerne for kolofon.