6 trinn

Dette er ressurser du kan ha nytte av når du utvikler online-kurs i tråd med OpenX-modellen. Arbeidet har flere trinn:

  1. Forberedelser
  2. Utvikling
  3. Publisering
  4. Formell godkjenning
  5. Studentbruk
  6. Revisjon

— tilbake til trinn 3 —

Hva er publisering på OpenX

NB:Siden denne videoen ble laget tidlig i 2016 er strukturen noe justert slik at en har tre (ikke to) nett-tjenere med disse navnene: