Byrommet krymper verden over, og det må beskyttes overalt.

–– Joan Clos

Verdens byrom krymper. Det sier Barcelonas tidligere borgermester Joan Clos til Morgenbladet i forrige uke. Clos er FNs direktør for byutviklingskonferansen Habitat III, og leder det globale arbeidet for bærekraftig byutvikling.

Det er allerede bred enighet om å skape bærekraftige og inkluderende «byer for alle». På konferansen diskuteres det mer rundt hvordan en «ny urban agenda» kan gjennomføres i praksis.

Barcelona har spilt en aktiv rolle i utformingen av den globale planen for offentlige rom.

Se også: Vil HABITAT III levere en effektiv ‘New Urban Agenda’? (7. okt 2016)

habitat-iii

Barcelona frigir mer byrom

Et av grepene som har blitt tatt i Barcelona er opprettelsen av såkalte súperilles eller ‘superkvartaler’. Her skal trafikken begrenses for å skape mer gateliv og bedre bokvalitet.

Bydelen Eixample ble bygd av ingeniøren Ildefons Cerdà, en av grunnleggerne av moderne byplanlegging og en av de første til å bruke begrepet urbanisering på spansk. I 1859 ga han ut klassikeren Teoría de la Construcción de Ciudades. Oppfølgeren Teoría General de la Urbanización kom i 1867.

Bydelen er kjent for sine karakteristiske oktagonale blokker og rette gater, hvor det er nøyaktig 133,3 meter mellom hvert gatehjørne.

aerial-leixample

Cerdà hadde opprinnelig tegnet blokkene med åpne gårder imellom som var tilgjengelige for alle. Et hovedmål var å skape nok sollys, grønne omgivelser, handel og plass til alle.

Men de åpne bakgårdene som Cerdà planla ble dessverre bygd igjen, gatene ble smalere og det offentlig tilgjengelige byrommet i bydelen ble mindre enn Cerdà hadde planlagt.

eixample-3

Nettopp her skal ni husklynger stenges av og gjøres om til ett superkvartal, mens trafikken dirigeres rundt.

Inne i selve kvartalet skal beboerne bestemme hva den frigitte plassen skal brukes til, og byrådet har tatt imot innspill siden mai i år.

Se også: Gateparkeringens død? (12. oktober 2016)

Superilla Barcelona

Et tidligere veikryss har blitt gjort om til lokal debattarena

Of course, the perfect city does not exist; the democratic city is in permanent conflict and permanent construction.

The point is to be really open; to keep innovating, listening to citizens and watching what is done in other cities to make constant improvements.

–– Ada Colau, nåværende borgermester i Barcelona

Målet med det hele er å gi gatene og nabolagene tilbake til innbyggerne og fotgjengerne. Prosjektet har også et mål om å redusere trafikken i byen med 21 prosent.

Kjøretøy får bare innpass om de er frakter varer til de lokale butikkene – eller hvis de tilhører dem som bor der.

Fartsgrensen? Ja, den er satt til ti km/t.

Å ta tilbake gatene (Morgenbladet)
After Habitat III (Ada Colau i Guardian Cities)

llagrimes-lideoleg-superilles-anys-despres_1645045677_33773602_1304x826

I Barcelonas nye superkvartaler har bilen begrenset tilgang