Vi minner om muligheten til å søke studentplass på instituttet for vårsemesteret. Plassene passer for alle som holder på med en masteroppgave innen våre forskningsfelt.

Våre satsingsområder:

  • Bystudier
  • Det grønne skiftet
  • Sted- og områdeutvikling
  • Demokrati og deltakelse
  • Helse og folkehelse
  • Regional økonomi og innovasjon
  • Migrasjon og integrering
  • Lokal og regional politikk og styring
  • Boligmarked og -politikk

Søknadsfrist: fredag 23. november!