OsloMet satser stort på byforskning, og NIBR er en viktig brikke i dette. Boligmarked og boligpolitikk står sentralt i bysatsingen, det samme gjør byens økonomiske dynamikk og forholdet mellom byen og regionen.

Vi søker forskere med kompetanse og engasjement innenfor feltene by, bolig og regional utvikling. Kunnskapsfeltet er i rask utvikling og OsloMet vil være i fronten. Vi vil forsterke fagmiljøet og søker engasjerte forskere med sterk metodisk kompetanse, med erfaring fra og interesse for å utvikle våre forskningsfelt videre.

Les utlysning og søk (Frist: 27. januar)