Hvordan kan byer være arenaer for transformative endringer? Hvordan forstår vi spenninger og populisme i by? Og hvem er det egentlig plass til i den fortettede byen?

30. – 31. oktober 2019 arrangeres den første Storbykonferansen ved OsloMet, og årets tema er ‘Urbaniseringens spenninger‘. Dette er en akademisk konferanse, men vi åpner også for deltakelse fra andre fagfolk med interesse for byforskning.

Nå åpnes det for sesjonsforslag som utfordrer forståelser av hva byen er og skal være, eller som søker a rette søkelyset mot eksisterende byers roller og praksis.

Sesjonsforslag skal være 500-2 000 ord og skal inneholde tema, en kort beskrivelse, og ansvarlig(e) personer for sesjonen.

Språk

Konferansen vil primært foregå pa de skandinaviske språkene, men det åpnes for sesjoner med hele eller deler av programmet på engelsk.

Format

For a sikre gode arenaer for diskusjon og samtale vil sesjonene bestå av korte presentasjoner etterfulgt av lengre diskusjon i grupper. Det oppfordres sterkt til at sesjonsforslag følger dette formatet. Arrangørene vil bistå med mer informasjon om dette, og hjelp til or­ganisering vil være tilgjengelig om nødvendig.

Frist

Sesjonsforslag må være innsendt innen 3. mai 2019.

Send teksten til: storbykonferansen@365.oslomet.no. Eventuelle spørsmål kan også rettes hit.