Er du masterstudent som holder på med en oppgave innenfor de sentrale kompetanseområdene våre? Vi har ledige studentplasser til høsten. Søknadsfristen er 7. juni!

Instituttet har i den siste tiden hatt et økt fokus på bystudier. Aktuelle tema kan være innenfor by, sted, migrasjon, integrering, bolig, demografi, demokrati, styresett, helse, velferd, klima, miljø, planforskning, regional utvikling, bistand eller evalueringer i Norge eller resten av verden.

Les mer og søk på våre nettsider!