30. – 31. oktober arrangerer vi Storbykonferansen ved OsloMet og søker å skape en arena der urbaniseringens spenninger kan utforskes og utfordres. Nå inviterer vi faglige bidrag som kritisk engasjerer seg i spørsmål knyttet til storbyenes rolle i det 21. århundre.

Konferansen vil utforske følgende tema:

  • Klima, protest og transformasjon
  • Mangfold og inkludering i byen
  • Bolig og byrom
  • Institusjoner og styring

Ta en titt på de 16 ulike sesjonene og send inn forslag til sesjonsbidrag!