Er du masterstudent og jobber med by eller sted? By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet ønsker flere studenter velkommen, og lyser hvert semester ut åtte studentplasser i våre lokaler sentralt i Oslo.

Vi ser særlig etter deg som holder på med en masteroppgave hvor urbanisering, urbanitet, småby, storby, metropol, bymessige områder eller lignende er en del av tematikken.

Søknadsfristen for studentplasser for vårsemesteret 2020 er 1. desember. Les mer om utlysningen på våre nettsider.