Kategori: Jobb

Ledige stillinger innen bolig, by og regional økonomi

OsloMet satser stort på byforskning, og NIBR er en viktig brikke i dette. Boligmarked og boligpolitikk står sentralt i bysatsingen, det samme gjør byens økonomiske dynamikk og forholdet mellom byen og regionen.

Vi søker forskere med kompetanse og engasjement innenfor feltene by, bolig og regional utvikling. Kunnskapsfeltet er i rask utvikling og OsloMet vil være i fronten. Vi vil forsterke fagmiljøet og søker engasjerte forskere med sterk metodisk kompetanse, med erfaring fra og interesse for å utvikle våre forskningsfelt videre.

Les utlysning og søk (Frist: 27. januar)

Treårig stipendiat i bystudier

Har du ambisjoner om å bli byforsker? Vi lyser nå ut et nytt stipendiat i bystudier. Stipendiatstillingen inngår i en større satsing ved OsloMet på nasjonale og internasjonale bystudier.

Satsingen er organisert som et prosjekt ledet av NIBRs instituttdirektør og stipendiatstillingen vil inngå i prosjektgruppen. Stipendiaten vil også bli tilknyttet et av instituttets tre forskningsavdelinger avhengig av tematisk innretning.

Søknadsfristen er 25. februar!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén