Er du masterstudent og jobber med by eller sted? By- og regionforskningsinstituttet NIBR ønsker flere studenter velkommen.

Vi ser etter deg som holder på med en masteroppgave hvor urbanisering, urbanitet, småby, storby, metropol, bymessige områder eller lignende er en del av tematikken.

Du jobber med Norge, India, Brasil, Sør-Afrika, Kina, Russland, Sverige eller et helt annet land. Kanskje du fokuserer på bolig, områdeløft, demokrati, helse, klima, integrering, bistand, konflikt eller planforskning hvor den urbane sammenhengen er viktig. Da bør du satse på et semester på NIBR.

Instituttets medarbeidere har et bredt samfunnsfaglig forskningsfelt med særlig kompetanse på sted og styring, og vi ønsker å knytte til oss masterstudenter, både til våre konkrete prosjekter og til ulike tema vi jobber med.

Les mer og søk om studentplass på våre nettsider

Søknadsfrist for plass høstsemesteret: 7. juni
Søknadsfrist for plass vårsemesteret: 23. november