Kontakt

Arrangementskomité

By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus har i år hovedansvaret for gjennomføringen av konferansen.

  • Jan-Tore Berghei (kommunikasjon)
  • Marit Owren Nygaard (organisering)
  • Trond Vedeld (programansvarlig)
  • Hege Hofstad (programansvarlig)

Programkomité, CIENS

  • Trond Vedeld (leder), NIBR
  • Sindre Langaas, NIVA
  • Vibeke Nenseth, TØI
  • Katinka Grønli, UiO
  • Asbjørn Torvanger, CICERO/CIENS