Oslo kommune

Oslo har noen av verdens mest ambisiøse klimamål. Klimaetaten i Oslo ble opprettet 1. juli 2016 og viderefører Klima- og energiprogrammet. Kommunen har et mål om 50 % utslippskutt innen 2020, og ønsker å legge til rette for 95 % reduksjon mot 2030. Det er også et mål å gjøre Oslo klimarobust i møte med klimaendringene.

KlimaOslo

KlimaOslo forteller historiene om hvordan små og store tiltak gjør at vi sammen får klimagassutslippene ned og samtidig gjør byen bedre å leve i.