Debatt

Det grønne skiftet fordrer samordning, innovasjon og smarte løsninger. Men den grønne omstillingen vil også kreve mer samarbeid og samskaping mellom det offentlige, næringsliv og kunnskapsinstitusjoner for å nå målene vi har satt oss. Hvordan skal Oslo få til det grønne skiftet også i praksis?

Til debatt møtes:

  • Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Heidi Sørensen, direktør, Klimaetaten, Oslo kommune
  • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO
  • Nina Solli, Regiondirektør, NHO Oslo og Akershus
  • Ingrid Skjoldvær, Leder i Natur og Ungdom