Økonomi

En grønnere økonomi er helt avgjørende mot en bærekraftig framtid. Det sies at grønn økonomi har et potensial for å gi Norge 75 000 nye jobber innen 2025. Næringslivet kan altså både løse klimakrisen og tjene penger. Men hva må gjøres for å få til en overgang til en grønnere økonomi?

6: Grønn finansiering av samferdsel og bygninger i Oslo: Hvordan få til samarbeid mellom næringsliv og forvaltning?

Møterom: NIMBUS, Toppsenteret, Forskningsparken

Et viktig tema for denne workshopen er hvilke motivasjoner næringslivet har for å gjøre grønne investeringer, og hvordan kan disse styrkes? Hva er de mest lovende grepene i samferdsels-sektoren og når det gjelder bygningsmassen i Oslo? Hvordan kan Oslo kommunen bedre legge til rette for initiativer fra næringslivet? Hvilket potensiale har finansiering gjennom grønne obligasjoner, og hvordan kan slike grønne instrumenter bli mer attraktive og effektive? Er direkte samarbeid mellom kommunen og næringslivet (‘joint ventures’) en vei å gå?