Home » news » Møte i Cross-Care Old

Møte i Cross-Care Old

30. april 2018 ble det arrangert et det statusmøte for Cross-Care Old på OsloMet. Alle tre arbeidspakker presenterte hvor langt de er kommet så langt i arbeidet med datainnsamling, analyse og publisering. Mye har skjedd siden sist møte, og flere artikler er publisert!

 

Vi diskuterte også mot slutten av møtet muligheten for å samle kunnskapen vi tilegner oss i løpet av prosjektet i et spesialnummer i et tidsskrift samt arrangere et et-dags seminar for relevante fagpersoner, politikere og andre interesserte.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *