Home » news » Hvordan opplever sykepleiere i sykehus at eldre pasienter blir ivaretatt i overgangen til kommunale pleie- og omsorgstjenester?

Hvordan opplever sykepleiere i sykehus at eldre pasienter blir ivaretatt i overgangen til kommunale pleie- og omsorgstjenester?

Den 25 oktober 2015 ble paperet “Kluss i vekslinga? Hvordan opplever sykepleiere i sykehus at eldre pasienter blir ivaretatt i overgangen til kommunale pleie- og omsorgstjenester?” presentert på Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning, ved Quality Airport Hotel Gardermoen. Heidi Gautun, Ragnhild Hellesø og Henning Øien har i dette arbeidet analysert svar fra de 2431 sykepleierne som jobbet på sengeposter i somatiske sykehus i mai 2017.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *