Sesjonsprogram

Parallellsesjon 1A: Praksisrefleksjoner

Inger Kjersti Lindvig og Bjarne Nærum (HiT):
Digitale praksisfortellinger fra Sør. Grensesprengende læring gjennom multimodalt refleksjons- og bevisstgjøringsarbeid.

Rikke Rindahl Bendiksen, Tor J. Schjelde og Ingrid Nilsen Lie (HiH):
Gir framvisning av en digital fortelling et godt grunnlag for refleksjon og læring?

Randi Evenstad og Kristin D.Wolf (HiOA):
Å lede utviklingsarbeid i barnehage: digital historiefortelling som alternativ praksisrapport. Se presentasjonen.

Parallellsesjon 1B Informasjon og faglig formidling 

Gerd Hilde Lunde og Stine Kühle Hansen (HiOA):
Seksuell helse og Digital Story

Kristoffer Pahle Pedersen, Jazzmontør:
Formidling av fagstoff med digital historiefortelling

Mike Moulton (NMBU) og Grete Jamissen (HiOA):
Digital historiefortelling som alternativ semesteroppgave i masteremnet The Politics and Governance of the Environment. Se presentasjonen.

Parallellsesjon 2A: Praksisrefleksjoner

Lisbeth Karlsen (HiBV):
Digital fortelling som refleksjonsverktøy knyttet til vurdering for læring i matematikkundervisning

Lisebet Skeie Skarpaas og Vigdis Holmberg (HiOA):
Ergoterapistudenters refleksjoner over praksis fortalt gjennom digitale historier

Elisabeth Arnesen og Anders Bjørnsen (HiOA):
Med arbeidsplassen som læringsarena: Digitale historiefortellinger fra praksis på egen arbeidsplass for barnevernstudenter

Parallellsesjon 2B: Personlig stemme og identitet

Inger Kjersti Lindvig (HiT):
Digital historiefortelling – vitenskapelig og metodisk potensial for minoritetsforskning  om barnevern i høyere utdanning?

Mike Moulton (NMBU) og Grete Jamissen (HiOA):
Digital historiefortelling som “boundary object” i tverrfaglig samarbeidSe presentasjonen

Inger Kjersti Lindvig og Bjarne Nærum (HiT):
“Knapper og glansbilder” Et samarbeidsprosjekt om digitale fortellinger med innvandrere i Grenland.

Parallellsesjon 3A: Forskningsformidling med digital historiefortelling

Grete Jamissen, Sissel Langfjord, Henrik Thorsen og Aslak Ormestad (HiOA):
Som forskningsformidling kan digitale historiefortellinger både stå på egne ben og være en teaser for fordypning? Se presentasjonen

Robert Immerstein og Bjarne Nærum (HiT):
Forskningsformidling gjennom digital historiefortelling: Erfaringer fra Høgskolen i Telemark.

Randi Evenstad og Kristin Danielsen Wolf (HiOA):
Rommet som en tredje pedagog: egne erfaringer med bruk av digital historiefortelling som forskningsformidling i arbeid med arkitektur, pedagogikk og ledelse. Se presentasjonen.

Parallellsesjon 3B  Fag og fortelling i lærerutdanning

Elise Seip Tønnesen og Gunnhild Kvåle (UiA):
Hva preger Hva preger digitale fortellinger GLU-studenter har skapt i ulike fag? Hvordan arbeider de sammen med å lage digitale fortellinger, og hvilke refleksjoner gjør de seg over læringsarbeid med dette mediet?

Aslaug Grov Almås, Anders Grov Nilsen og Omar Zahl Pettersen (HSH):
Hvordan styrke graden av tilhørighet og nærhet i nettstøttede studierSe presentasjonen.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *