Visualisering av fagstoff gjennom bruk av video

peterhaakonsenStadig flere undervisere benytter i dag video i undervisningen, enten gjennom bruk av ferdiglagde filmer eller ved å produsere egne videoer. Gjennom FPK-midler har man på Institutt for estetiske fag (EST) gjort utprøvinger på ulike produksjonsmetoder av videosnutter, og utviklet et mal for hvordan videoer med teknisk og pedagogisk kvalitet kan produseres på en enkel måte. I dette innlegget forteller prosjektleder Peter Haakonsen om hvordan video kan benyttes for å visualisere fagstoff, og hvordan man ved hjelp av enkle verktøy kan produsere egne videosnutter.

Bakgrunnen for at vi søkte FPK-midler var i utgangspunktet at vi ønsket å utvikle matematikkvideoer på Institutt for IT, men på grunn av utskiftninger i prosjektgruppa endte vi i stedet opp med å lage videoer for bruk på EST. Vi har tidligere hatt et prosjekt på instituttet kalt «Video på EST», og vi valgte derfor å jobbe videre med en del av det som var gjort i det prosjektet. Tanken her at video kunne benyttes for å kombinere to ulike formål. For det første ønsket å lage korte instruksjonsvideoer som kunne benyttes som innføring til et spesifikt tema i et emne. I tillegg finnes det på instituttet veldig mye praktisk fagkompetanse som kan være vanskelig å dele gjennom skriftlige kilder. Vi så derfor på video som en nyttig måte å bevare og tilgjengeliggjøre fagstoff og –kompetanse.

Sammen med Ingeborg Stana og Anders-Petter Andersson var det første vi gjorde å lage en mal for videoproduksjonene. Vi kom frem til at vi ønsket å utvikle relativt korte videoer som var rett på sak, der det kun var personens hode og hender som var i sentrum. Malen bygger på en tanke om at det er bedre at studentene må se videoen flere ganger, enn at de mister konsentrasjonen underveis fordi den er for lang.

Jeg henvendte meg deretter til tilsatte på instituttet for å forhøre meg om noen ønsket å prøve ut video i sin undervisning, og fikk da kontakt med Gitte Skjønneberg. Gitte underviser blant annet i ulike trykk-teknikker på faglærerutdanningen, og vi laget derfor fire videoer som ga en kort innføring i de ulike teknikkene. Filmene er basert på produksjonsmalen vi utviklet, og vil inngå som en del av Gittes flipped classroom- opplegg fra høsten av.

 

«Techsmith Relay er et lavterskeltilbud som kan være nyttig å bruke dersom man ønsker å prøve ut video i undervisningssammenheng»

 

videobilde-fotovideo tittel

Fra Peters video om lyssetting av objekter

På EST er det flere utdanninger som kan karakteriseres som visuelle fag, og video fremstår derfor som et veldig nyttig og naturlig verktøy. Jeg underviser blant annet faglærerstudenter i foto, og ønsket i den forbindelse å visualisere deler av fagstoffet. Med utgangspunkt i temaene «lyssetting av objekter» og «hvitbalanse» filmet kollega Kari Saasen Strand to videoer, der jeg blant annet manipulerte inn ulike farger og lys. I undervisningen i digitale programvarer har jeg også laget veldig korte videoer i Techsmith Relay, der jeg kun har filmet pc-skjermen min og lagt på egen stemme. Dette er et brukervennlig verktøy som jeg tror mange kan ha nytte av, og som kan være fint å starte med dersom man som underviser ønsker å ta i bruk video.

Gjennom FPK-prosjektet har jeg fått erfaring med at videoproduksjon kan være krevende, men også hvordan man ved hjelp av enkle grep kan gjøre fagstoff mer levende og visuelt. Mitt inntrykk er at noen vegrer seg for å produsere og offentliggjøre egne videoer fordi det kan være ubehagelig og flaut. Jeg tror det er viktig å senke terskelen for seg selv, og finne en balanse mellom tiden man bruker på arbeidet og tilfredshet med kvaliteten på videoene. En video trenger ikke være teknisk perfekt for å kunne fungere godt i undervisningssammenheng.

Her kan du se to av trykkvideoene til Gitte, samt Peters videoer om lys og hvitbalanse.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *