Samspill mellom undervisningsrom, teknologi og didaktikk!

Gruppearbeid er en utbredt læringsform ved OsloMet og studentaktive læringsformer krever tilrettelagte rom. Førsteamanuensis Yngve Røe ved Institutt for fysioterapi har testet ut et spesialtilpasset rom i Pilestredet 35 sammen med Seniorrådgiver Bodil Innset og Seniorrådgiver Ragnhild By i Seksjon for karriere og studentliv. Bodil, Yngve og DIGIN v/ Nina Ødegaard har videreutviklet undervisningsopplegget «Du og de andre i gruppen» til et digitalt opplegg i tråd med flipped classroom modellen.

Samarbeid på tvers
Å jobbe i team er viktig for fysioterapeuter. I arbeidslivet er det helt avgjørende med godt samarbeid fordi det er mange sammensatte oppgaver som skal løses.  For å bli god til å samarbeide kreves det bestemte ferdigheter og holdninger.

Bodil fremhever at dette kommer ikke av seg selv. “Vi trenger å utvikle oss og øve oss på å fungere sammen med andre”, sier Bodil.
Kommunikasjon i grupper er et viktig tema i emnet Yngve har ansvar for. Kurset består av to deler: en forberedelsesdel og en klasseromsdel. Klasseromsdelen ble gjennomført i et rom spesielt utviklet for studentaktiv læring (Pilestredet 35). Rommet består av runde gruppebord med enkel tilgang til strøm. “Min erfaring er at rommet fungerte veldig bra for å tilrettelegge for varierte læringsmetoder og skifte mellom gruppeoppgaver og plenumsaktivitet,” sier Yngve.

Ønsker du mer informasjon om gjennomføring og tilretteleggingen av undervisningen i rommet, vennligst ta kontakt med yngveroe@oslomet.no

Ønsker du mer informasjon om kurset “Du og de andre i gruppa”, vennligst ta kontakt med Bodil Inset, bodili@oslomet Du kan også les mer om kurset i innlegget på Linkedin skrevet av Seniorrådgiver Eva Marie Ballo ved OsloMet.

 

 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *