Monthly Archive: september 2019

Interaktiv undervisning – kombinasjonen av simulering og laboratoriearbeid

Laboratoriearbeid er et sentralt element i ingeniørutdanning. Imidlertid viser forberedelse til laboratorieøkter at de ofte ikke er veldig grundige. Undervisningsmodellen i kjemiteknikk kurs ble derfor endret for å forbedre studentenes læringsutvikling gjennom studentaktiv simuleringsarbeid og refleksjonsverksteder i forkant av laboratorieøvelser….
Read more

Nettbasert læringsressurs om Epilepsi og helseveiledning

Innlegget baserer seg på erfaringer fra en pilot der det ble testet ut en modell for videreutdanning i samarbeid med praksisfeltet. Utprøvingen er i tråd med Strategi 2024 ved OsloMet hvor en av aktivitetene under hovedmål 1 er «Tilpasse tilbudet av…
Read more