Nettbasert læringsressurs om Epilepsi og helseveiledning

Innlegget baserer seg på erfaringer fra en pilot der det ble testet ut en modell for videreutdanning i samarbeid med praksisfeltet. Utprøvingen er i tråd med Strategi 2024 ved OsloMet hvor en av aktivitetene under hovedmål 1 er «Tilpasse tilbudet av etter- og videreutdanning i tråd med arbeidslivets behov».

Hvorfor videreutdanning innen epilepsi og helseveiledning?

Epilepsi er utbredt og forekomsten er høy blant utviklingshemmede som mottar tjenestetilbudene i kommunene, og kompetansebehovet er stort blant ansatte. Dette er bakgrunnen for utvikling av læringsressursen som ligger åpent tilgjengelig for alle interesserte via Bokskapet En av deltakerne sa etter gjennomføring av piloten: “Teorien i e-læringskurset samt kurset på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) hvor de viste ulike videoer, var veldig nyttig. Særlig videoene ga et godt innblikk i hvordan anfallene utarter seg».

Piloten ble gjort kjent gjennom relevante fagmiljøer. 20 deltagere deltok i piloteringen av emne Epilepsi og helseveiledning. Store deler av landet var representert med deltagere både fra kommuner og helseforetak. Emne 2 går høsten 2019 der Forbedringsarbeid på egen arbeidsplass er i fokus.

Målsettingen er å styrke helsepersonells kompetanse om epilepsi gjennom en generell innføring om diagnosen og det å leve med epilepsi. Observasjon, vurdering, praktisk håndtering av anfall og forebygging av anfall vektlegges. Helseveiledning har en sentral plass i emne, da dette kompetanseområdet er avgjørende for fremme egenmestring knyttet til diagnose. Emne tar utgangspunkt i ressurser og behov hos pasienter, brukere og nærpersoner.

Hvordan er utdanningen organisert og tilrettelagt?

Videreutdanningen er delvis nettbasert med 4 samlinger. Gjennom piloten får vi erfaringer med bruk av nettbaserte læringsressurser og undervisningsformer inkl. videokonferanser som støtte til samlinger på OsloMet.

Hva er erfaringene fra studenter som deltok i piloten?

Evalueringene viser at e-læringskurset har høy grad av nytteverdi for deltakerne. Oppgavene som ble gitt bidro til refleksjon rundt hvordan veilednings- og undervisningssituasjoner kan forberedes og utføres. En av studentene sa: “jeg opplevde at både det å jobbe med egne oppgave i gruppe og få andres oppgave presentert, bidro til økt bevissthet rundt, positiv holdning til og lavere terskel for å oppsøke slike situasjoner». Evalueringene viser følgende fordeling:

  • 93 % viste til at de hadde hatt nytte av e-læringsressursen
  • 43 % viste at Test deg selv oppgavene var svært nyttige
  • 53% svarte ja, i stor grad, på spørsmål om de vil benytte e-læringsressursen i undervisning og veiledning på eget arbeidssted

En annen student sa: “Innholdet i læringsressursen i Bokskapet er svært nyttig for bruk i videre undervisning på egen arbeidsplass. Mange nyttige innspill når det gjelder helseveiledning /samtaler”.

Har du spørsmål og vil vite mer om dette, vennligst kontakt Torunn Erichsen, teri@oslomet.no eller Kari Høium, khoium@oslomet.no

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *