Just-in-time-teaching

Bruk av flipped classroom for økt læringsutbytte og studentinvolvering

Stadig flere undervisere ønsker å erstatte deler av sine tradisjonelle forelesninger med mer studentaktive undervisningsformer. På Institutt for atferdsvitenskap har Christine Tørris gjennomført to pilotprosjekter for å få mer kunnskap om hva slags verktøy og metoder som kan bidra til…
Read more

Utvikling av begrepsforståelse gjennom studentinvolvering

Christine Lindstrøm, førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, bestemte seg for å designe emnene i fysikk fra bunn av da hun begynte å undervise på HiOA høsten 2012. Hun legger gjennomgående vekt på studentinvolvering i undervisningen, gjennom bruk av metodene…
Read more