Peer instruction

Bruk av flipped classroom for økt læringsutbytte og studentinvolvering

Stadig flere undervisere ønsker å erstatte deler av sine tradisjonelle forelesninger med mer studentaktive undervisningsformer. På Institutt for atferdsvitenskap har Christine Tørris gjennomført to pilotprosjekter for å få mer kunnskap om hva slags verktøy og metoder som kan bidra til…
Read more

Økt studentinvolvering gjennom bruk av undervisningsmetoden interteaching

At studentinvolvering kan bidra til økt læringsutbytte og studentengasjement, er det i dag bred enighet om. På bachelorutdanningen i vernepleie har de tatt i bruk undervisningsmetoden interteaching for å øke studentaktive læringsformer. Her forteller Kari Høium ved Institutt for atferdsvitenskap…
Read more

Utvikling av begrepsforståelse gjennom studentinvolvering

Christine Lindstrøm, førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, bestemte seg for å designe emnene i fysikk fra bunn av da hun begynte å undervise på HiOA høsten 2012. Hun legger gjennomgående vekt på studentinvolvering i undervisningen, gjennom bruk av metodene…
Read more