Digitale læringsdesign

Det er et økende tilfang av undervisningspraksis der lærere benytter ulike digitale verktøy i sin undervisning for å aktivisere studentene. Mange har allerede gjort gode erfaringer med digital læring på OsloMet. Dette kan du lese om i innleggene på inspirsasjonsbloggen.

Med digitalt læringsdesign vises det her til en strukturell beskrivelse av de planlagte læringsaktivitetene hvor det integreres ulike digitale verktøy med mål om oppnåelse av forventet læringsutbytte. Det er med andre ord et design for læringsaktiviteter, hvor vi tar utgangspunkt i emnets læringsutbytter og ser dette i sammenheng med emnets vurderingsform. En annen betegnelse er «samstemt læringsdesign» eller «Constructive allignment» (Biggs, 1996). Det handler om å designe for læring og herunder hvordan digitale verktøy kan integreres for å fremme læring for studentene. Designet gjenspeiler det pedagogiske grunnsynet fagansvarlig(e) har og fordrer begrunnede valg for å tilrettelegge for studentenes oppnåelse av de beskrevne læringsutbyttene (Diku, 2018).

Hvordan kan digitale verktøy understøtte studentenes læring?
Digitale verktøy kan være en god understøtter i læringsarbeidet om den utnyttes og integreres på en hensiktsmessig og pedagogisk måte. SAMR-modellen søker å forklare hvordan tenknologi kan innvirke på undervisning, oppgavetyper og arbeidsmåter for å gi økt læring. Nedenfor kan du se to videoer for å få innblikk i SAMR-modellen:

 

Trenger du et planleggingsverktøy i utvikling av digitalt læringsdesign? University College London har utviklet et verktøy for å lage læringsdesign: https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/

På bloggen til Marianne Hagelia ved USN, kan du også lese mer om læringsdesign

Ønsker du å utvikle digitale læringsdesign, ta gjerne kontakt med DIGIN: digin@oslomet.no