Forskning – læring og digitalisering

På denne nettsiden presenterer vi kunnskapsstoff og forskning på digitalisering og læring.

“Det er ikke teknologien i seg selv som har betydning for studentenes læringsutbytte, men hvordan de digitale verktøyene er integrert og anvendt pedagogisk som har betydning for studentenes læring” (Lillejord, Børte, Nesje og Ruud, 2018). Dette må interegres i emner og kursdesign og tilrettelegges for bruk for studentene av lærerne.

Det er behov for økt forskning på læring og digitalisering. Vi står også overfor en økende sammensatt studentmasse med ulik digital kompetanse. Hvordan skal vi møte denne utfordringen i høyere utdanning?

Hva viser forskningen på læring og digital teknologi i høyere utdanning?

  • Teaching in higher education appears to be trapped in prescriptive practices,  inspired by a behaviorist idea about learning where teaching is perceived as one-way «delivery of content»
  • Technology is adapted to the tradition, not challenging the tradition
  • Researchers argue that, instead, learning should be student-active. This requires that teachers work collaboratively and know how to develop learning designs

Lillejord et al (2018) “Learning and teaching with technology in higher education – a systematic review”, KNOWLEDGE CENTRE FOR EDUCATION

I programmet “Program for forskning på digitalisering og læring” ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, utarbeides det en forskningsdatabase innen digitalisering og læring – Læringsbiblioteket, i samarbeid med Senter for profesjonsutdanninger.  Vi anbefaler å følge med på den!

Vi vil gjerne ha tips om aktuelle forskningsartikler, bøker, rapporter etc. som du mener andre kan ha glede og nytte av å lese; digin@oslomet.no