Huskeliste for videomøter

English: See below.

1: Ringer du til meg?

Hvem ringer til hvem?
Det er jo viktig å vite. Hvis det er du som skal ringe ut, få et nummer å ringe til.

Skal noen ringe deg, må de få adressen din.

Adresser:
Romliste

2: Hva ringer dere med?

Videokonferanse? Skype? Skype for Business?

Regelen er: Dere må ringe med samme system!

[Mer om systemer.]

3: Når møtet starter!

Alle ringer inn til møtet.
Selv om alle skal ringe deg,
så må du gjøre følgende:

  1. Trykk på panelet
  2. Contacts (Favorites-fanen, hvis det er)
  3. Velg møterommet du er i, øverst på lista
Dette gjelder kun
videokonferanse

PS: Du kan teste systemet ditt ved å ringe hit: amy@selfie.vc

1: Will you call me, or…?

Who’s calling who?
Rather important. If you are calling someone, make sure you have their address/ number.

If someone will call you, they will need your address!

Addresses:
List of our rooms

2: How are you calling?

Videoconference by Cisco? Skype? Skype for Business?

Rule of thumb: You must use the same tech!

[More about systems.]

3: When the meeting begins!

Everyone calls in!
Even if everyone else is calling you,
you must do the following:

  1. Press on the panel to “awaken” it.
  2. Contacts (Favorites-tab, if it is)
  3. On the top of the list, choose your current room.
Cisco video conferencing only