Romliste

Denne siden avvikles høsten 2020 Installasjon og oppsett, besøk ansatt.OsloMet.no/Zoom; pedagogisk bruk: https://oslomet.instructure.com/courses/18979
This page will be discontinued August 2020 For general set-up, visit ansatt.OsloMet.no/EN/Zoom, for educational use: https://oslomet.instructure.com/courses/18979

Hybrid undervisning:

Samtidig undervisning på campus og på nett er enklere med tilrettelagte undervisningsrom. I TP er rommene som spiller sammen med Zoom (og lignende) registrert som “Tilrettelagt for fjernundervisning”. Bruk TP for å finne undervisningsrom.

 


Møterom for Teams eller Zoom

(Du må ta med egen PC til møterommene!)

Pilestredet 40: T241-2

Pilestredet 42: Q3205, Q5206, Q8020

Pilestredet 46: (bestilles i KK-senteret PA347, PA361)
PA456, PA499 (Også PA700 & 706 Begrenset reservasjon)

Pilestredet 52: D226, F516

Pilestredet Park 33: 7-050

 


Mediasite:

Mediasite romløsning tillater opptak og oppføring av forelesning. Merk at dette er ikke to-veis, studentene gis ingen mulighet for å ringe inn eller tekstlig kommunikasjon. Kontakt medieseksjonen@oslomet.no

Kjeller: E101

FG5: FG014 (uten kamera, kun PC-bilde)

P32: Stort aud. (N002.107)

P35: PH170 (uten kamera, kun PC-bilde)

P42: Q1015 (uten kamera, kun PC-bilde)

P44: V130

P46: Athene 1 (Athene 2: opptak uten kamera)

P48: S141

PP35: U2005


Rom for selv-opptak

Du anbefales å ta kontakt med Medieseksjonen (medieseksjonen@oslomet.no) for hjelp til opptak av undervisningsfilmer.Medieseksjonen har flere studioer, ekspertise med film og mye erfaring med pedagogisk bruk av video.

I tillegg har OsloMet flere rom hvor undervisere selv kan lage sine filmer.

Selv-opptaksrom Administreres av…
K-B314 Felles/ Auditoriehjelpen
P46-PA136 Felles/ Digin
P48-R306 Medieseksjonen (medieseksjonen@oslomet.no)
P35-PS623 TKD
PP33-U1-059 TKD