Eksamen

Denne siden avvikles august 2020 Installasjon og oppsett, besøk ansatt.OsloMet.no/Zoom; pedagogisk bruk: https://oslomet.instructure.com/courses/18979
This page will be discontinued August 2020 For general set-up, visit ansatt.OsloMet.no/EN/Zoom, for educational use: https://oslomet.instructure.com/courses/18979

Eksamen med videokonferanse stiller noen tekniske krav.

Vi anbefaler alle å ta kontakt med Auditoriehjelpen i god tid før første gang man gjennomfører eksamen over videokonfearanse. Auditoriehjelpen tilbyr opplæring i bruk av videokonferanser. Men auditoriehjelpen har ingen mulighet til å være teknisk eksamensvakt.

Fungerer vanligvis:

— Zoom-klient og Feide-bruker
— Kablet nettverk
— Enten hodetelefoner eller tilpasset møterom
— Personlig PC må bør ikke kjøre andre programmer samtidig som Zoom

Fungerer kanskje:

— Mobil mikrofon-og-høyttaler i ett
— Hjemmenettverk når du er eneste aktive bruker

Fungerer ikke:

— Trådløst nettverk på hytta, eller hjemme i konkurranse med barn som spiller på nett eller eller ser på nett-TV
— Innebygd mikrofon og høyttalere på standard PC
— To programmer som begge vil legge beslag på lyd-enheter, slik som Skype og Zoom samtidig
— 4G på mobiltelefon

 

Veiledning for muntlig eksamen over video, Zoom

(Informasjon til kandidaten nederst.)

Sette opp et møte for eksamen

  1. Plan for eksamenstidspunkter og kandidater legges først
  2. Bestem om invitasjoner skal sendes til student på epost eller legges i Canvas
  3. Opprett ett nytt møte for hver økt — bruk «Waiting room»!
  4. Send invitasjon

1) Plan for eksamenstidspunkter og kandidater legges først

Alle eksamener settes opp med dato og klokkeslett. Det er tidkrevende å endre mange videomøter i etterkant. Derfor bør denne planen legges først. Deretter opprettes møtene i Zoom.

Sett også opp dager med testing sammen med studenter!
Alle studenter må få mulighet til å teste utstyr,
og du burde prøve ut «Waiting room» i forkant!

2) Bestem om invitasjoner skal til student på epost, eller legges i Canvas

Kandidaten ringer opp til møtet via en lenke i invitasjonen. Kandidaten kan også starte Zoom-klienten og taste inn et møtenummer og et passord (også et nummer).

Når du oppretter møtet, klikk på Advanced options nederst (A) og huk av for Enable Waiting Room (B). De andre valgene trenger ikke være aktivert (C).

Alle som finner en slik lenke, kan komme rett inn i vanlige Zoom-møter. For eksamen brukes «Waiting room». Det betyr at dersom lenke (eller kode og passord) kommer på avveie, vil eksamen likevel ikke bli forstyrret.

3) Opprett møter med «Waiting room»

Du kan opprette «Recurring» (gjentagende) møter, dersom du skal ha eksamen over flere dager.

Enable Waiting Room (se bildet til høyre) betyr at når kandidat nr 2 ringer opp møtet før nr 1 er ferdig, vil kandidat nr 2 måtte vente til eksaminator går til knappen «Waiting room» og slipper kandidat nr 2 inn i møtet.

Dersom det er flere kandidater på venterommet, vil de ikke kunne snakke sammen.

Du kan sende kandidaten til venterommet mens sensorer enes om en karakter, og så hente kandidat inn igjen for å opplyse om karakter. Mer om venterom.

NB: Vi anbefaler at intern sensor oppretter møter.
Husk at ingen bør opprette møter på vegne av andre.

4) Send invitasjon

Normalt anbefaler vi å legge Zoom-lenker i Canvas. Alternativt kan invitasjon sendes per epost.
P.t. er vi ikke kjent med andre relevante måter å informere studentene på.

Kandidatens informasjon


Velkommen til eksamen med Zoom

Nede til venstre kan du velge mikrofon (1), velge høyttaler (2) eller teste at volumet er riktig (3).

Muntlig eksamen med videokonferanse er ganske enkelt. OsloMet bruker Zoom, som ligner på Skype men trenger ingen oppsett i forkant. Hvis du skal bruke din egen PC, installer Zoom på forhånd.

Du vil i forkant motta en invitasjon som inneholder ei lenke. Ved å klikke på denne lenka, startes Zoom og du kommer direkte inn i møtet – din eksamen.

Du kan klikke deg inn når du er klar – du trenger ikke vente på klokkeslett. Merk at når du går inn i møtet, bør du kontrollere om mikrofonen er av (rød strek på skrå, se bildet til høyre).

Du vil først komme til et «venteværelse».
Du kommer ikke rett inn i eksamensrommet, men blir først plassert i et virtuelt venteværelse. Sensor blir informert om at du har kommet og vil hente deg inn; du trenger ikke gjøre noe selv.

Mens du venter, kan du kontrollere lyden. Du vil få en egen dialogboks om dette.

Etter at du har kommet inn kan du fortsatt endre lydinnstillinger. Nede til venstre kan du velge mikrofon (1), velge høyttaler (2) eller teste at volumet er riktig (3). Se bildet til høyre.

 

 

Dersom mikrofonen din virker, men står som taus, så vil du få en ekstra advarsel som vist ovenfor.