Venterom

Denne siden avvikles august 2020 Installasjon og oppsett, besøk ansatt.OsloMet.no/Zoom; pedagogisk bruk: https://oslomet.instructure.com/courses/18979
This page will be discontinued August 2020 For general set-up, visit ansatt.OsloMet.no/EN/Zoom, for educational use: https://oslomet.instructure.com/courses/18979

Eksamen og kontroll på hvem som kommer inn?

Fig. 1 A: Du må åpne “Advanced options”; B: Det skal være haket på “Enable Waiting Room”; og C: det er nå overflødig med “Enable join before host”.

Dersom du gjennomfører eksamen på Zoom, eller dersom du av andre grunner trenger å ha kontroll på hvem som deltar i et møte, så anbefaler vi venterom — “Waiting room”.

Før møtet starter, aktiverer du venterom under “Advanced options”.

Alle som står som “Host” og “Alternative host” (se Fig. 1) kommer rett inn i rommet. Alle andre kommer til et venterom (se Fig. 2).

Fig. 2 Dette bildet møter alle som kommer inn i venterommet.


Møteverten har kontroll

Verten ser at deltakere ankommer.Verten kan slippe studenter og kandidater inn når det passer.
Verten kan sende melding til alle som er i venterommet.
Verten kan sende kandidater tilbake til venterommet for å diskutere karakter.I “Participants” inkluderer More-menyen nå “Put in waiting room”, i tillegg til “Remove”.