Zoom-tillegg

Denne siden avvikles august 2020 Installasjon og oppsett, besøk ansatt.OsloMet.no/Zoom; pedagogisk bruk: https://oslomet.instructure.com/courses/18979
This page will be discontinued August 2020 For general set-up, visit ansatt.OsloMet.no/EN/Zoom, for educational use: https://oslomet.instructure.com/courses/18979

Det finnes mange tillegg til Zoom, som kan installeres via «Marketplace». Alle disse krever godkjenning fra administrator.

Administrator kommer ikke til å godkjenne integrasjon mellom Zoom og andre «apps» som ikke allerede er en del av OsloMets portefølje.

a) Uninett melder at en del av disse ulike programmene får rettigheter til å hente ut mye data fra Zoom.

b) OsloMet/ Uninett/ Nordunet har ikke databehandleravtale med disse ulike tjenesten — Doodle, Slack, Trello osv.

Følgelig kan OsloMet ikke tillate integrasjoner uten en god risiko- og sårbarhetsvurdering og eventuelt databehandleravtale.