Skip to content →

Rapport

Det er et stort behov for å gi konkrete råd til norske forbrukere om miljøvennlige samt helsefremmende matvalg. Først er det imidlertid nødvendig å etablere en forståelse av hva et sunt og miljømessig bærekraftig kosthold innebærer.

Det ble arrangert et ekspertmøte i desember 2015 i regi av Forbrukerrådet, Høgskolen i Oslo og Akershus og Nasjonalt råd for ernæring for å belyse dette temaet på et vitenskapelig grunnlag og i norsk sammenheng. En gruppe eksperter innen bærekraftig matproduksjon, forbruk og ernæring ble invitert til møtet.

Her kan du lese rapporten “Veien mot bærekraftige kostråd – En rapport fra et ekspertmøte”

Rapport