Dagsprogrammet i P48 09:30-12:00

I Pilestredet 48 kan du prøve grønnskjerm for grønnskollinger, se framtidsbilder for vårt Learning Lab, diskutere anti-IKT med Djevelens studentadvokat, lære hands-on om lyd, bilde og video i Office MIX, og følge mange seminarer, digitale postere og workshops.

Her et samlet oversikt. Du finner også lenke til titler, bidragsyter og etasje nederst på denne sida.

Drop-in & Hands-on: Foaje + lesesal i 1.etg

 • Grønnskjerm for grønnskollinger – Prøv deg på filming med grønnskjerm
  Aslak Ormestad
 • UTSTILLING: Hva kan en digital læringslab være?
  En utstilling til inspirasjon for alle som er interessert i bruk av film og digitale hjelpemidler til undervisning og annen formidling
 • Mix det i Powerpoint! Drop innom og prøv de nye multimediale funksjonene i Office Mix for Powerpoint.
  Gabi Hurlen og Emma Vestli
 • Tegn det! MOOCAHUSETSs studentillustratører viser eget arbeid og tar imot bestillinger
  Mona Huang og Adele Kühle-Hansen

Auditorium S-141 i 1. etg
Foredrag/Seminar 

 • Bruk det! – Hva lærte vi av flipped classroom i anatomi og fysiologi
  Kari Gerhardsen Vikestad, høgskolelektor og Trude Myhrer, studieleder
  Kl. 10.00-10.45
 • Del det! Nasjonal tilgang – Digitale læringsressurser
  Frode Arntsen, direktør BIBSYS
  Kl. 11.15-11.35
 • Publiser det! – Hvordan gjør vi det? Om å lage digitale læreverk med integrerte løsninger i Bokskapet.
  Helge Høivik, dosent
  Kl. 11.40-12.00

Auditorium S-168 i 1. etg.
Foredrag/Seminar 

 • Digital kurs om epilepsi
  Torunn Erichsen og Kari Høium
  09.35-10.20
 • Velferdsteknologi- – Helseapp og helseoppfølging på avstand
  Jens Espeland
  10.25-10.45
 • Pearson Education : New Digital Resources in Health Education
  Andrew Saba
  10.50-11.10
 • Gyldendal forlag: Digitale utdanningsressurser
  Ingvild Gaasland
  11.15-11.35
 • Bli kjent med offentlige digitale tjenester
  Jannicke Røgler
  11.40-12.00 

Auditorium S-173 i 1. etg.
Demonstrasjon av «Sectrabord»

 • Sectrabord i helsefaglig undervisningen
  Presentasjon av bruk av sectrabord i undervisningen av helsefag – Drop in
  Kl. 09.35-12.00

Workshops

Rom: P48 1.etg vepsebolet 1. etg
Kl. 09.35 – 12.00
Drop innom  og lære mer om:

 • Min digitale kompetanse
  En mulighet for deg og dine kollegaer til å utforske digitale verktøy som kan bidre til god arbeidsflyt.
  Claudia Steidl Talgo og Marie Lerseth Aarsand
 • Kvalifisering av faglige tilsatte
  Judith Schröder
 • Gode lederskifter: Digitalt arbeidshefte for HiOAs ledere
  Digital ressurs for ledere og ledergrupper i arbeidet med å sikre en god prosess med utfasing, innfasing og og overføring mellom nye og avtroppende ledere.
  Solveig Svantesen
 • HiOA- akademiet: Om digitalisering og kompetanseutvikling
  HiOA-akademiet tilbyr kompetanse- og karriereutviklingstiltak til alle ansatte ved HiOA
  Joakim Fredriksen og Sara Helen Holtaas

P48 2.etg. Studieverkstedet 2. etg.
Presentasjon med rundbordskonferanse
Digital veiledning
Kl. 09.35-12.00

 • Innføringskurs veiledning – studentaktiv forkurs på nett
  Nina Bjerktveit Ødegaard
 • Digital praksisveiledning – Navigere i ukjent terreng
  Anne-Martha Utne Øygarden, Per Loua, Hanne Morttjernet og Kirsten Jacobsen Ulfsby
 • Kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere
  Malene Wøhlk Gundersen

 Torg 2. etg

Torget vil foregå i Bibliotekets lokaler i 2. etg. Her finner du stands/stadjoner om disse temaene:

 • Podcast i undervisningen
  Rolf Magnus Grung
  Biblioteket
  Kl. 09.35 – 09.55
  Kl. 10.00 – 10.20
  Kl. 10.25 – 10.45
 • Padlet i seminarundervisning
  Sidsel Byhring
  Biblioteket
  Kl. 09.35 – 09.55
  Kl. 10.00 – 10.20
  Kl. 10.25 – 10.45
 • Digital historiefortelling
  Grete Jamissen
  Biblioteket
  Kl. 09.35 – 09.55
  Kl. 10.00 – 10.20
  Kl. 10.25 – 10.45
 • Flipped Classroom i praksisforberedende emner
  Yngve Røe
  Biblioteket
  Kl. 10.50 – 11.10
  Kl. 11.15 – 11.35
  Kl. 11.40 – 12.00
 • Wiki i prosjektarbeid
  Camilla Foss
  Biblioteket
  Kl. 10.50 – 11.10
  Kl. 11.15 – 11.35
  Kl. 11.40 – 12.00

  Workshops/Demonstrasjoner 3. etg, P48

  Hvordan lage en god jobbsøknad?
  Bodil Innset
  P48 Læreverkstedet 3.etg
  Kl. 09.35 – 10.20
  Kl. 10.25 – 11.10

  Erfaring med bruk av prosedyrefilm fra radiologisk avdeling som digitalt læreverktøy
  Tone Strømme Johansen og Linda Hammerstrøm
  P48 Læreverkstedet, 3.etg
  Kl. 11.15 – 11.35
  Kl. 11.40 – 12.00

  Workshops/Demonstrasjoner 2. etg, P48

  Gyldendal forlag
  Ingvil Gaasland
  P48 Rom R222
  Kl. 09.35 – 09.55
  Kl. 10.00 – 10.20
  Kl. 10.25 – 10.45
  Kl. 10.50 – 11.10

  Digital undervisningsstøtte i sykepleierutdanningen
  Sylvia Hansen
  P48 Rom R 223
  Kl. 09.35 – 09.55
  Kl. 10.00 – 10.20
  Kl. 10.25 – 10.45

  Nettbasert forkurs i kjemi
  Kirsten Aarseth
  P48 Rom R 223
  Kl. 10.50 – 11.10
  Kl. 11.15 – 11.35

  Startpakke for studenter
  Grete Moen Johansen
  P48 Rom R 224
  Kl. 09.35 – 09.55
  Kl. 10.00 – 10.20
  Kl. 10.25 – 10.45

  Introduksjon til yrkesfaglinjen
  Runar Oudmayer og Steinar Karstensen
  P48 Rom R 224
  Kl. 10.50 – 11.10
  Kl. 11.15 – 11.35
  Kl. 11.40 – 12.00

  Velferdsteknologi
  Kristin Aamold og Mona Gammelli
  P48 Rom R225
  Kl. 09.35 – 09.55
  Kl. 10.00 – 10.20
  Kl. 10.25 – 10.45

  Strålebiologi for videreutdanning i stråleterapi
  Anna Gullhaug, Berit Bøe og Eric Sundquist
  P48 Rom R 225
  Kl. 10.50 – 11.10
  Kl. 11.15 – 11.35
  Kl. 11.40 – 12.00

  Patologirommet – et kurs for i sykdomslære
  Anne Langaas
  P48 Rom S261
  Kl. 09.35 – 09.55
  Kl. 10.00 – 10.20
  Kl. 10.25 – 10.45

  EKG for Paramedicsutdanningen
  Carl-Robert Christiansen
  P48 Rom S261
  Kl. 10.50 – 11.10
  Kl. 11.15 – 11.35
  Kl. 11.40 – 12.00

  Utvikling og bruk av digitalt kurs i legemiddelregning
  – Studenters erfaring med videoleksjoner og flipped classrom i helsefag
  – Kan videoleksjoner og flipped classrom bidra til redusert strykprosent i legemiddelregning?
  – Utvikling og bruk av digitalt kurs i legemiddelregning
  Christine Tørris
  P48 Rom S262
  Kl. 09.35 – 09.55
  Kl. 10.00 – 10.20

  Seksuell helse – utvikling og bruk av digitale læreverk
  Gerd Hilde Lunde
  P48 Rom S262
  Kl. 10.50 – 11.10

  Seksuell og reproduktiv helse – selvbestemt prevensjon
  v/ Anne Margrethe Fylkesnes og Ann-Karin Valle
  Læringsanalyse og digitale undervisningstilbud om seksuell helse
  v/ Weiqin Chen og Ann-Karin Valle
  P48 Rom S262
  Kl. 11.15 – 12.00

  Erfaringer med å lage MOOC og bruke MOOC i undervisning for universell utforming av IKT
  Weiqin Chen og Norun C. Sanderson
  P48 Rom S263
  Kl. 09.35 – 09.55

  Tverrfaglig prosjektrom og digitalisering
  Christina Ellingsen
  P48 Rom S263
  Kl. 10.00 – 10.20

  Migrasjonshelse
  Ida Marie Bregård
  P48 Rom S263
  Kl. 10.25 – 10.45
  Kl. 10.50 – 11.10

  Digitalisering med turbo! En lærers berretning
  Kyrre Begnum
  P48 Rom S263
  Kl. 11.15 – 11.35
  Kl. 11.40 – 12.00

Se også ..

Digitalt Universitet Online er et digitalt kompendium vi har publisert for anledningen. Der finner du introduksjoner og demonstrasjoner til det som skjer 7. juni.

Slå opp i «Digitalt Universitet» i Bokskapet etter 30. april (http://bokskapet.hioa.no)

Finn fram til det du vil være med på ordnet etter..