P48 Spesial (12:00-15:00)

Høgskolen i Oslo og Akershus legger stor vekt på å utvikle gode samarbeidsrelasjoner med andre partnere og aktører i utdannings- og praksis-feltene.

I forbindelse med fagdagen, Digitalt universitet, inviterer Fakultet for helsefag og Læringssenter og bibliotek eksterne samarbeidspartnere og aktører spesielt til

  • fellesprogrammet fra kl. 09.00-12.00
  • lunsj i "Vepsebolet" i 1. etg i Pilestredet 48 12:00-13:00
  • workshops 13.00-15.00

Punktene etter 12:00 forutsetter personlig invitasjon

  Program

12:00-13:00
Felles lunsj i Vepsebolet, 1. etg. i Pilestredet 48 (#20-30)

13:00-15:00 Parallelle spor

Gjenbruk og partnerskap på nasjonalt nivå i bruk av basale digitale læreverk i helsefagene («Anatomi og fysiologi», «Patologi», m.m.)

  • Sted: P48 - Rom (kommer)
  • Inviterte deltakere:
    • Kari Vikestad (seminarleder)

Digitale læringsformer Sykepleie HiOA 2019 - hvor står vi?

  • Sted: P48 - Vepsebolet

DLR - Digitale Lærings-Ressurser – BIBSYS og HiOA

  • Sted: P48 - Rom (kommer)