P48 2. etg

Her finner du alle aktivitetene i 2.etg i Pilestredet 48.

Presentasjonene er hovedsakelig lagt opp i 20 minutters bolker og flere vil holde presentasjonene sine gjentatte ganger i løpet av dagen. Finn temaer og presentasjoner du synes er interessante eller kunnskapsshopp deg rundt etter ny viten. 

 

  Presentasjon med rundbordskonferanse

Digital veiledning
P48 2.etg. Studieverkstedet

Kl. 09.35-12.00

  • Innføringskurs veiledning - studentaktiv forkurs på nett
    Nina Bjerktveit Ødegaard
  • Digital praksisveiledning - Navigere i ukjent terreng
    Anne-Martha Utne Øygarden, Per Loua, Hanne Morttjernet og Kirsten Jacobsen Ulfsby
  • Kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere
    Malene Wøhlk Gundersen

Torg

Torget vil foregå i Bibliotekets lokaler i 2. etg. Her vil det være satt opp stands med ulike foredragsholdere.

Podcast i undervisningen
Rolf Magnus Grung
Biblioteket

Kl. 09.35 - 09.55
Kl. 10.00 - 10.20
Kl. 10.25 - 10.45

Padlet i seminarundervisning
Sidsel Byhring
Biblioteket

Kl. 09.35 - 09.55
Kl. 10.00 - 10.20
Kl. 10.25 - 10.45

Digital historiefortelling
Grete Jamissen
Biblioteket

Kl. 09.35 - 09.55
Kl. 10.00 - 10.20
Kl. 10.25 - 10.45

Flipped Classroom i praksisforberedende emner
Yngve Røe
Biblioteket

Kl. 10.50 - 11.10
Kl. 11.15 - 11.35
Kl. 11.40 - 12.00

Wiki i prosjektarbeid
Camilla Foss
Biblioteket

Kl. 10.50 - 11.10
Kl. 11.15 - 11.35
Kl. 11.40 - 12.00

  Foredrag/seminar

Hvordan lage en god jobbsøknad?
Bodil Innset
P48 Læreverkstedet 3.etg
Kl. 09.35 - 10.20
Kl. 10.25 - 11.10

Erfaring med bruk av prosedyrefilm fra radiologisk avdeling som digitalt læreverktøy
Tone Strømme Johansen og Linda Hammerstrøm
P48 Læreverkstedet, 3.etg
Kl. 11.15 - 11.35
Kl. 11.40 - 12.00

Gyldendal forlag
Ingvil Gaasland
P48 Rom R222
Kl. 09.35 - 09.55
Kl. 10.00 - 10.20
Kl. 10.25 - 10.45
Kl. 10.50 - 11.10

Digital undervisningsstøtte i sykepleierutdanningen
Sylvia Hansen
P48 Rom R 223
Kl. 09.35 - 09.55
Kl. 10.00 - 10.20
Kl. 10.25 - 10.45

Nettbasert forkurs i kjemi
Kirsten Aarseth
P48 Rom R 223
Kl. 10.50 - 11.10
Kl. 11.15 - 11.35

Startpakke for studenter
Grete Moen Johansen
P48 Rom R 224
Kl. 09.35 - 09.55
Kl. 10.00 - 10.20
Kl. 10.25 - 10.45

Introduksjon til yrkesfaglinjen
Runar Oudmayer og Steinar Karstensen
P48 Rom R 224
Kl. 10.50 - 11.10
Kl. 11.15 - 11.35
Kl. 11.40 - 12.00

Velferdsteknologi
Kristin Aamold og Mona Gammelli
P48 Rom R225
Kl. 09.35 - 09.55
Kl. 10.00 - 10.20
Kl. 10.25 - 10.45

Strålebiologi for videreutdanning i stråleterapi
Anna Gullhaug, Berit Bøe og Eric Sundquist
P48 Rom R 225
Kl. 10.50 - 11.10
Kl. 11.15 - 11.35
Kl. 11.40 - 12.00

Patologirommet - et kurs for i sykdomslære 
Anne Langaas
P48 Rom S261
Kl. 09.35 - 09.55
Kl. 10.00 - 10.20
Kl. 10.25 - 10.45

EKG for Paramedicsutdanningen
Carl-Robert Christiansen
P48 Rom S261
Kl. 10.50 - 11.10
Kl. 11.15 - 11.35
Kl. 11.40 - 12.00

Utvikling og bruk av digitalt kurs i legemiddelregning
- Studenters erfaring med videoleksjoner og flipped classrom i helsefag
- Kan videoleksjoner og flipped classrom bidra til redusert strykprosent i legemiddelregning?
- Utvikling og bruk av digitalt kurs i legemiddelregning
Christine Tørris
P48 Rom S262
Kl. 09.35 - 09.55
Kl. 10.00 - 10.20

Seksuell helse - utvikling og bruk av digitale læreverk
Gerd Hilde Lunde
P48 Rom S262
Kl. 10.50 - 11.10

Seksuell og reproduktiv helse - selvbestemt prevensjon
v/ Anne Margrethe Fylkesnes og Ann-Karin Valle
Læringsanalyse og digitale undervisningstilbud om seksuell helse
v/ Weiqin Chen og Ann-Karin Valle
P48 Rom S262
Kl. 11.15 - 12.00

Erfaringer med å lage MOOC og bruke MOOC i undervisning for universell utforming av IKT
Weiqin Chen og Norun C. Sanderson
P48 Rom S263
Kl. 09.35 - 09.55

Tverrfaglig prosjektrom og digitalisering
Christina Ellingsen
P48 Rom S263
Kl. 10.00 - 10.20

Migrasjonshelse
Ida Marie Bregård
P48 Rom S263
Kl. 10.25 - 10.45
Kl. 10.50 - 11.10

Digitalisering med turbo! En lærers berretning
Kyrre Begnum
P48 Rom S263
Kl. 11.15 - 11.35
Kl. 11.40 - 12.00