Alfabetisk: Bidragsytere

A
Aamold, Kristin  [ P48, Rom R225, Velferdsteknologi ]
Aarsand, Marie Lerseth [ P48, Vepsebolet, Min digitale kompetanse ]
Arntsen, Frode [ P48, Rom S141, Nasjonal tilgang – digitale læringsressurser ]

B
Bjerketveit-Ødegaard, Nina [P48, Studieverkstedet, Innføringskurs veiledning på nett som læringsarena ]
Braaten, Sunniva [ P48, Trapp, Anti-IKT: E-læring, fordeler og ulemper med Djevelens (student)advokat ]
Bregård, Ida Marie [ P48, S263, Migrasjonshelse ]
Bøe, Berit [ P48, Rom R225, Strålebiologi for videreutdanning i stråleterapi ]
Bøckmann, Pål [ P48, Rom S168, Nettbasert forkurs i kjemi ]
Byhring, Sidsel [ P48, 2. etg. Biblioteket, Padlet i prosjektarbeid ]

C
Chen, Weiqin [ P48, Rom S262,Læringsanalyse og digitale undervisningstilbud om seksuell helse [ Chen, Weiqin ogValle, Ann Karin  P48, Rom S263, ]/  P48, Rom S263, Erfaringer med å lage MOOC og bruke MOOC i undervisning for universell utforming av IKT ]
Christiansen, Carl-Robert  [ P48, Rom S261, EKG for Paramedics-utdanningen ]

E
Erichsen, Torunn [P48, Rom S168, Digital kurs om epilepsi ]
Espeland, Jens [P48, Rom S168, Velferdsteknologi  – Helseapp ]

F
Foss, Camilla [ P48, Biblioteket, Wiki i prosjektarbeid ]
Fredriksen, Joakim [P48, Vepsebolet, HiOA-akademiet: Om digitalisering og kompetanseutvikling ]
Fylkesnes, Anne Margrethe [ P48, Rom S262, Seksuell og reproduktiv helse – selvbestemt prevensjon ]

G
Gammelli, Mona [ P48, Rom R225, Velferdsteknologi ]
Grung, Rolf Magnus [ P48, Biblioteket, Podcast i undervisningen ]
Gullhaug, Anna [ P48, Rom R225, Strålebiologi for videreutdanning i stråleterapi ]
Gundersen,  Malene Wøhlk [ P48, Studieverkstedet, Kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere ]

H
Hansen, Sylvia [ P48, Rom R223, Digital undervisningsstøtte i sykepleierutdanningen ]
Huang, Mona [ P48, 1. etg. Biblioteket, MOOCAHUSETSs studentillustratører viser eget arbeid og tar imot bestillinger ]
Hurlen, Gabi Høium [ P48, 1. etg. Biblioteket, Mix det! Prøv de nye multimediale funksjonene i Office Mix for Powerpoint ]
Høium, Kari [P48, Rom S168, Digital kurs om epilepsi ]
Høivik, Helge [ P48, Rom S141, “Publiser det!” – Hvordan gjør vi det? Om å lage digitale læreverk med integrerte løsninger i Bokskapet. ]

I
Innset, Bodil [ P48, Rom R222, Hvordan lage en god jobbsøknad? ]

J
Jamissen, Grete [ P48, 2. etg. Biblioteket, Digital historiefortelling ]

K
Kühle-Hansen, Adele [ P48, 1. etg. Biblioteket, MOOCAHUSETSs studentillustratører viser eget arbeid og tar imot bestillinger ]

L
Langaas, Anne [ P48, Rom S261, Patologirommet – et kurs for i sykdomslære ]
Loua, Per [ P48, Studieverkstedet 2. etg, Digital praksisveiledning – Navigere i ukjent terreng ]
Lunde, Gerd Hilde [ P48, Rom S262, Seksuell helse, utvikling og bruk av digitale læreverk ]

M
Moen Johansen, Grethe [ P48, Rom R224, Startpakke for studenter ]
Morttjernet, Hanne [ P48, Studieverkstedet 2. etg, Digital praksisveiledning – Navigere i ukjent terreng ]
Myhrer,Trude [ P48, S 141, “Bruk det!” – Hva lærte vi av flipped classroom i anatomi og fysiologi ]

O
Ormestad, Aslak [ P48, Inngangsparti, Grønnskjerm for grønnskollinger – Prøv deg på filming med grønnskjerm ]

R
Røe, Yngve [ P48, 2. etg. Biblioteket, Flipped Classroom i praksisforberedende emner ]
Røgler, Jannicke [ P48, Rom S168, Bli kjent med offentlige digitale tjenester ]

S
Sanderson, Norun [ P48, Rom S263, Erfaringer med å lage MOOC og bruke MOOC i undervisning for universell utforming av IKT ]
Schröder, Judith [ P48, Vepsebolet, Kvalifisering av faglig tilsatte ]
Sundquist, Eric [ P48, Rom R225, Strålebiologi for videreutdanning i stråleterapi ]
Svantesen, Solveig [ P48, Vepsebolet, Gode lederskifter: Digitalt arbeidshefte for HiOAs ledere ]

T
Talgo, Claudia Steidl [ P48, Vepsebolet, Min digitale kompetanse ]
Tørris, Christine [ P48, Rom S262, Utvikling og bruk av digitalt kurs i legemiddelregning ]

U
Ulfsby, Kirsten Jacobsen [ P48, Studieverkstedet 2. etg, Digital praksisveiledning – Navigere i ukjent terreng ]

V
Valle, Ann Karin [ P48, Rom S262, Seksuell og reproduktiv helse – selvbestemt prevensjon /Læringsanalyse og digitale undervisningstilbud om seksuell helse ]
Vestli, Emma Kristine Sjøenden [ P48, 1. etg. Biblioteket, Mix det! Prøv de nye multimediale funksjonene i Office Mix for Powerpoint ]
Vikestad, Kari Gerhardsen [ P48, S 141, “Bruk det!” – Hva lærte vi av flipped classroom i anatomi og fysiologi ]

Ø
Øygarden, Anne-Martha Utne [ P48, Studieverkstedet 2. etg, Digital praksisveiledning – Navigere i ukjent terreng ]