Alfabetisk: Titler

 

 • Anti-IKT: E-læring, fordeler og ulemper med Djevelens (student)advokat [ Braaten, Sunniva,  P48, Trapp ]
 • Bli kjent med offentlige digitale tjenester [Røgler, Jannicke, P48, Rom S168 ]
 • “Bruk det!” – Hva lærte vi av flipped classroom i anatomi og fysiologi  [Myhrer,Trudeog Vikestad, Kari Gerhardsen , P48, S 141 ]
 • Digital dømmekraft v/ Tonje Hilde Giæver og Louise Mifsud [P42 ]
 • Digital historiefortelling [Jamissen, Grete, P48, 2. etg. Biblitoeket ]
 • Digital historiefortelling [ P42 ]
 • Digital komposisjon og produksjon av musikk [ P42 ]
 • Digital kurs om epilepsi [Erichsen, Torunn og Høium, Kari , P48, Rom S168 ]
 • Digital praksisveiledning – Navigere i ukjent terreng [ Loua,  Per, Morttjernet, Hanne, Ulfsby, Kirsten Jacobsen og  Øygarden, Anne-Martha Utne  P48, Studieverkstedet 2. etg ]
 • Digital undervisningsstøtte i sykepleierutdanningen [ Hansen, Sylvia, P48, Rom R223 ]
 • Digitalisering av etter- og videreutdanning i ledelse [ P42 ]
 • EKG for Paramedics-utdanningen [Christiansen, Carl-Robert, P48, Rom S261 ]
 • EMG – tablet og sensorer: muskelbruk og teknikk i ulike øvelser [ P42 ]
 • Erfaringer med å lage MOOC og bruke MOOC i undervisning for universell utforming av IKT [Chen, Weiqin og Sanderson, Norun, P48, Rom S262/263 ]
 • Flipped Classroom i praksisforberedende emner [Røe, Yngve, P48, 2. etg. Biblioteket ]
 • Grønnskjerm for grønnskollinger – Prøv deg på filming med grønnskjerm [Ormestad, Aslak, P48, Inngangsparti]
 • Gode lederskifter: Digitalt arbeidshefte for HiOAs ledere  [Svantesen, Solveig, P48, Vepsebolet ]
 • GPS i undervisning: sikkerhet/orienteringsferdighet i friluftsliv [ P42 ]
 • HiOA-akademiet: Om digitalisering og kompetanseutvikling [Fredriksen, Joakim, P48, Vepsebolet ]
 • Hvordan lage en god jobbsøknad? [Innset, Bodil, P48, Rom R222]
 • Ild – Integrerte læringsarenaer gjennom digitalisering [P42]
 • Internasjonale utviklingsprosjekter [P42]
 • Innføringskurs veiledning på nett som læringsarena [Bjerketveit-Ødegaard, Nina, P48, Studieverkstedet ]
 • Kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere [ Gundersen,  Malene Wøhlk, P48, Studieverkstedet ]
 • Kvalifisering av faglig tilsatte [Schröder, Judith, P48, Vepsebolet ]
 • Legoroboter [P42]
 • Læringsanalyse og digitale undervisningstilbud om seksuell helse [ Chen, Weiqin ogValle, Ann Karin  P48, Rom S263, ]
 • Migrasjonshelse [ Ida Marie Bregård, P48, S263]
 • Min digitale kompetanse [ Aarsand, Marie Lerseth og Talgo, Claudia Steidl, P48, Vepsebolet ]
 • Mix det! Prøv de nye multimediale funksjonene i Office Mix for Powerpoint [Hurlen, Gabi Høium og Vestli, Emma Kristine Sjøenden,  P48, 1. etg. Biblioteket]
 • MOOCAHUSETSs studentillustratører viser eget arbeid og tar imot bestillinger [Huang, Mona og Kühle-Hansen, , P48, 1. etg. Biblioteket ]
 • Nasjonal tilgang – Digitale læringsressurser[Arntsen, Frode, P48, Rom S141 ]
 • Nettbasert forkurs i kjemi [ Bøckmann, Pål, P48, Rom S168 ]
 • Padlet i prosjektarbeid [Byhring, Sidsel, P48, 2. etg. Biblioteket ]
 • Patologirommet – et kurs for i sykdomslære [Langaas, Anne, P48, Rom S261 ]
 • Podcast i undervisningen [Grung, Rolf Magnus, P48, Biblioteket ]
 • “Publiser det!” – Hvordan gjør vi det? Om å lage digitale læreverk med integrerte løsninger i Bokskapet. [Høivik, Helge, P48, Rom S141 ]
 • Seksuell og reproduktiv helse – selvbestemt prevensjon[Fylkesnes, Anne Margrethe og Valle, Ann Karin, P48, Rom S262 ]
 • Seksuell helse, utvikling og bruk av digitale læreverk [Lunde, Gerd Hilde, P48, Rom S262 ]
 • Startpakke for studenter  [Moen Johansen, Grethe, P48, Rom R224]
 • Strålebiologi for videreutdanning i stråleterapi [Bøe, Berit, Gullhaug, Anna og Sundquist, Eric, P48, Rom R225 ]
 • Utvikling og bruk av digitalt kurs i legemiddelregning [Tørris, Christine, P48, Rom S262 ]
 • Velferdsteknologi  [ Aamold, Kristin og Gammelli, Mona, P48, Rom R225 ]
 • Velferdsteknologi – Helseapp [ Espeland, Jens, P48, Rom S168 ]
 • Wiki i prosjektarbeid [Foss, Camilla, P48, Biblioteket ]