Digitalt Universitet

Rektor Curt Rice inviterer til fagdag på vei til Digitalt Universitet med hovedtale og bidrag fra flere fakulteter, Læringssenter og bibliotek, Studieseksjonen, Avdeling for IKT og MOOCAHUSET.

Aktivitetene den 7.juni kl 08:00-12:00 foregår i bygningene som omkranser nedre del av Bisletbekken (P42, P46 og P48):

  • 08:30-09:00 Early Bird. Oppstart med kaffe & frukt.
  • 09:00-09:30 Plenum på plassen m/rektor Curt Rice: Digitalt Universitet
  • 09:30-12:00 Seminarer, demonstrasjoner og workshops i P42, P46 og P48.
  • 12.00-15.00 Fakultetvis fellesprogram

Programmet etter hovedtalen er organisert med distribuert ansvar for aktivitetene i de tre bygningene i Pilestredet 42, 46 og 48. Arrangementskomite er Ole Lycke (leder),  Asbjørn Seim, Vibeke Bjarnø (LUI/P42), Marianne Brattland (STU/P46), Helge Høivik (MOOCAHUSET/P48) og Marie Lerseth Aarsand (sekretær).

Online kompendium – Dagsprogram i P48

Se også dagsprogram i P42 og P46