Hvorfor omvendt fagdag?

Høgskolen i Oslo og Akershus arbeider mot å bli et Digitalt Universitet. HiOA har valgt ut tre foregangsprosjekter i 2017. Dette gjelder:

  • MOOCAHUSET
    Digitale læreverk på Open edX-plattformen som organiseres i samarbeid mellom Fakultet for Helsefag og Læringssenter og Bibliotek.
  • ILD
    Integrert Læringsarenaer gjennom Digitalisering ved Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier.
  • Digitalisering av system for praksisrapportering.

I den forbindelse med satsningen mot digitalt universitet arrangeres det en fagdag 7. juni. I dette inngår det vi har kalt en omvendt fagdag med en blanding av seminarer, workshop, utstillinger og online fagstoff.  Fagdagen vil fremme den digitaliseringen som faktisk  er i omløp ved høgskolen og løfte frem faglig og teknisk ansatte som jobber helhjertet mot økt digitalisering.

Du kan delta i seminarer, diskusjoner og workshops. Du kan høre på foredrag eller kanskje prøve deg foran grønnskjerm eller i Office 365. På denne måten kan du se hva HiOAs ansatte allerede arbeider med og diskuter hvordan fremtidens digitale universitet bør være.