Program P42

I Pilestredet 42 finner du mange poster- og workshopseanser som viser noe av omfanget og bredden i arbeidet på Fakultet LUI.

  Early Bird 08:00-09:00

Er du en morgenfulg? Kom tidlig for en kopp kaffe, litt wienerbrød og morgenmingling.

  Rektors tale 09:00-09:30

Få med deg rektor Curt Rice sin tale om HiOA som digitalt universitet.

  P42-program 09:30-12:00

Vi byr på et rikholdig program i Pilestredet 42 på fagdagen den 7. juni.

 • Miniforelesninger

Digital dømmekraft
Tonje Hilde Giæver og Louise Mifsund
Kl. 09.35 – 09.55
Digital dømmekraft tar opp komplekse etiske spørsmål og dilemmaer som er aktualisert med barn og unges bruk av digitale medier. Det er viktig at elever får kompetanse i å opptre ansvarlig på nett. Vi tar opp aktuelle spørsmål knyttet til både de juridiske og de etiske dimensjonene som inngår i begrepet digital dømmekraft. Vi vil også si noe om hvordan vi integrerer digital dømmekraft som emne i lærerutdanningen og presentere aktuelle digitale læringsressurser som er utviklet for bruk med elever i skolen.

Bruk av teknologi i internasjonale utviklingsprosjekter
Monica Johannesen og Leikny Øgrim
Kl. 10.00 – 10.20

 • Hvilken nytte kan universiteter i land i Sør ha av undervisningsteknologi?
 • Kan vi overføre våre erfaringer med nettbasert undervisning, forelesninger og video på nett og nettbasert samarbeidslæring til Nepal og Uganda?
 • Hvordan kan vi bruke nettet til undervisning og læring når strømmen ikke virker og det ikke finnes en PC i landsbyen?
 • Hvilke prinsipper er generelle og hvilke må vi tilpasse de konkrete omstendighetene?

ILD – integrerte læringsarenaer gjennom digitalisering
Bård Ketil Engen og Vibeke Bjarnø
Kl. 10.25 – 10.45
ILD er et utviklingsprosjekt forankret ved GFU som har som formål å styrke bruken av digitale teknologier for å styrke båndene mellom læringsarenaene undervisning, veiledning og praksis i skolen. Prosjektet har også som siktemål å utvikle gode digitale rammebetingelser for formativ og summative vurderingsformer.

 • Stand

Ipad
Eli Gjølstad og Mikkel Bertram Rustad
Kl. 09.35 – 10.45

 • Eksempler på rammeverk for vurdering av læringsressurser
 • Eksempler på hvordan bruk av nettbrett kan gi støtte i læringsprosesser
 • Utprøving av f.eks. Book Creator

Legorobotter
Birger Brevik
Kl. 09.35-10.45

 • Visning av en sorteringsrobot (simulering av automatiske prosesser i industrien)
 • Visning av en liten modell som simulerer en SegWay (balanserende robot med gyro)

Digital komposisjon og produksjon av musikk
Thor Bjørn Neby
Kl. 09.35-10.45

 • Visning av hvordan en kan komponere og produsere musikk via digitalt utstyr.