Teknisk infrastruktur og Lillestrøm

Ikke lengre så aktuelt. Er den stasjonære PC-en i 2023 like avleggs?

Som kjent vurderer HiOA å legge ned Kjeller til fordel for en ny campus på Lillestrøm. (https://blogg.hioa.no/campusromerike/) Etter styremøte mars 2016 har Eiendomsavdelingen fått oppdraget med å lyse ut konkurranse om mer sentral lokalisering på Romerike. Etter styremøtet 15.06.2017, håper vi at prosessen går videre med seks prekvalifiserte tilbydere, som skal få tilsendt kravspesifikasjon innen desember 2017 I den forbindelse skal Statsbygg – som bistår og kvalitetssikrer prosessen – utarbeide et “romprogram”. Dette er ikke en oversikt over alle rommene vi trenger, men en indikasjon for hvilke funksjoner som krever hvor mye plass, og antall av hver funksjon. For å sikre at vi leverer riktig bestilling nå og i neste fase når bygget skal beskrives mer konkret, samler Eiendomsavdelingen inn en del teknisk informasjon.

Husker dere VGA-kontakten? Hva med DVI-kontakten? De fleste av oss bruker vel HDMI? Når Pilestredet 32 ble bygget, var det fortsatt uklart om DisplayPort skulle ta jobben fra disse tre standardene … eller ikke. Noen måtte ta et valg og bestille kabler til møterom og undervisningsrom. Det må vi for campus Lillestrøm også. Vi må se på konkurrerende standarder og tekniske løsninger. Noen av disse vil være vinnere i 2023. Andre vil fortsatt leve side om side.

For å hjelpe oss, kontakter enheten Tjenestestyring og brukerstøtte i Eiendom (som inkluderer Auditoriehjelpen) enkelte miljøer i disse dager. Vi har behov for noen konkrete avklaringer i forhold til dagens praksis ved miljøene som er ved Kjeller i dag, og ved de satsningene som har blitt trukket fram i forbindelse med etablering i Lillestrøm. Resultatet skal bli en oversikt over teknisk infrastruktur som må ligge i bygningen når vi overtar den, for å kunne møte de ulike behovene som kan komme i de første årene etter innflytting.

Vi kan samtidig nevne at det meste synlige, slik som innredning av kontorer, løsninger for pedagogikken og så videre, ikke blir diskutert i denne fasen. De diskusjonene må komme når tomt og bygg er valgt.

Spørsmål kan rettes til tengel.sandtro@hioa.no

Temadag om universell utforming av bygg og uteområder 2017

Torsdag 1. juni arrangerte Universell (Universell.no) på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet et heldagsseminar i universell utforming av bygg og uteområder på Høgskolen i Oslo og Akershus, Campus Pilestredet. Vi fikk høre om aktuelle utfordringer og dele de gode uu-eksemplene.

Avdeling Eiendom HIOA var vertskap, så eiendomsdirektør Mariann ønsket velkommen. Vidar, Olgunn og Christian  var programansvarlige sammen med Universell.

Hele programmet kan du se her…..

Målgruppen for seminaret var tilsatte ved universiteter og høgskoler som har et overordnet eller koordinerende ansvar for universell utforming av bygg og uteområder, samt for tilrettelegging for studenter.

Flere fra HiOA deltok med programinnslag, men også eksterne krefter bidro. Lyd og akustikk var et aktuelt tema, som ble viet mye tid mot slutten av dagen. Dette er et tema som det kan være aktuelt å følge opp videre for avdelingen både i ombyggingsprosjekter og i nybygg.

Alt i alt en svært vellykket dag!

Mariann Hole Eindomsdirektør HIOA ønsker alle velkommen og innleder.

 

Olgunn Ransedokken seniorrådgiver, programansvarlig avdeling for digitalisering og infrastruktur Eiendom Hioa sammen med Universiell’s Elinor Olaussen konferansens dyktige koordinatorer.

 

Kjetil Knardal fra Universiell innleder om årets konferanse.

 

 

Seniorrådgiver Vidar Holum ved Tjenestestyring og brukerstøtte, Eiendom HIOA om digitale skilt.

Høgskolelektorer Cecilie Krüger og Dorte Lybye Norenberg fra HiOAs Ergoterapiutdanning.

Professor Frode Eika Sandnes ved HiOA med sine spennende perspektiver.

Trine Neset Brødremoen, seniorrådgiver ved Tilretteleggingstjenesten ved HiOA, deler sine erfaringer.

Rådgiver Håvard Kristiansen ved Tjenestestyring og brukerstøtte, Auditoriehjelpen Eiendom HIOA forteller om bruk av teleslynge.

Seniorrådgiver Tengel Aas Sandtrø Avdeling for digitalisering og infrastruktur Eiendom HIOA viser video om bruk av rullestol ved noen studenter.

Elinor Olaussen er vår konfransier for dagen.

Daglig leder Thor Arne Jørgensen i Universell Utforming AS om lover og forskrifter.

Seniorrådgiver i Brekke og Strand Akustikk AS, Tore Moen ga oss grundig og spennende innføring om lyd.

 

LUI i gang med første time i nytt rom i nytt bygg P42

Slik fordeler avdelingene seg i bygget.

 

 

 

 

I dag startet LUI første time kl 08:30, 2 januar i Q1015 i P42.

Ca 100 studenter fant veien i dag morges i emnet:
SRLE Samfunn, religion, livssyn og etikk.

Ansatte:
Første flyttebølge fra Falbesgt. 5 kommer fredag 6 januar etter kl 12:00

Andre flyttebølge fra P52  og noen fra P40 kommer fredag 13 januar kl 12:00

SIFO på vei inn i nye HIOA lokaler.

Denne helgen flytter SIFO eller som de nå skifter navn til Forbruksforskningsinstituttet SIFO inn i 7 et i Stensbergt. 26. Der får de nyoppussede lokaler på 1200 m2

SIFO flytter til oss fra Sandakerveien 24 C

sg26-7et

 

 

 

Under ser dere prosjktleder og arkitekt Andreas Fardal fra Eiendom som har ledet en hektisk oppussing. Her på siste befaring fredag 30 sept kl 13:43

wp_20160930_13_33_57_pro1

Blant Norges høyeste klatrevegger.

Det verser mange forslag om Norges høyeste klattrevegger.
Ref denne artikkelen i KHRONO i 2014 om veggen i P35

Det er flere under bygging en på 21 meter her i Oslo, og det skal finnes 23 meter på Lillehammer og på Vestlandet.

Så spørsmålet blir er det tekinisk og kostnadsmessig mulig å bygge på 4 meter for igjen være høyest i Norge.

Vi kontrollerte vår vegg med laser i går ettermiddag kl 17:13 under ideelle klimatiske forhold uten merkbare avvik. Sebastian Namork fra klatregruppa og TKD bygg ing. tok på seg den hasardiøse klatreoppgaven med full HMS kontroll og sikring.

NØAKTIG dobbelt måling viste 19,242 meter opp til toppen.

image3 image1

 

 

 

 

 

 

Ingeniørfoto by Shadi Elbardawil (@)

Verdens høyeste finner du i Nederland her…

Inspirasjon for undervisningslokaler

Eiendom har vært på studietur. Tre skandinaviske institusjoner på tre dager. Her er noen inntrykk.

Lokaler brukes strategisk

Niagara er et bygg med tre fasader for å ikke få en "bakside" mot byen.

Malmö Högskola tenkte byutvikling når de bygde sitt nye bygg “Niagara” (på størrelse med vårt P35) i et tidligere verftsområde. Kan vi tenke slik i Lillestrøm? Foto Akademiska hus©2015

Danmarks tekniske universitet var tydelige: Vi skal være et eliteuniversitet. Det krever de rette professorene, da må vi ha lokalene. Derfor brukte de mye tid og ressurser på å bygge gode laboratorier for sine forskere. Samtidig brukte DTU mer ressurser på undervisningslokaler og studentarealer. Lokalene manifesterte satsning på forskning og undervisning; det var et synlig tegn på deres identitet.

 
 “SkyBox” er DTUs fleksible arbeidsareal for prosjekter — kall det “MakerSpace”, “Skunkworks” eller hva du vil. To etasjer med åpne arealer, verksteder, grupperom og arbeidsplasser — og åpent for eksterne. Med Entreprenørskap og prosjektledelse i mediebransjen, International Public Health, Produktdesign og mange andre innovative miljøer kan høgskolen ha bruk for noe lignende.

“SkyBox” er DTUs fleksible arbeidsareal for prosjekter — kall det “MakerSpace”, “Skunkworks” eller hva du vil. To etasjer med åpne arealer, verksteder, grupperom og arbeidsplasser — og åpent for eksterne. Med Entreprenørskap og prosjektledelse i mediebransjen, International Public Health, Produktdesign og mange andre innovative miljøer kan høgskolen ha bruk for noe lignende.

Læringsformer endrer rommet

Det er ikke de nye undervisningsformene — det er de godt etablerte arbeidsformene som endelig får lov å prege campus. Vi ser praksisen ved HiOA: Forelesninger kombineres med studenter som må diskutere eller løse oppgaver i grupper og så presentere. Mange steder løses det ved at studentene går til grupperom, fordi det ikke er plass til å lage grupper i klasserommet. Ulempen er at noen studenter blir borte på veien; de skal ha kaffe eller forstyrres når de sitter i et fellesareal.
Ekstremvarianten av “høyrygget sofa”. Kanskje best for de introverte.

Ekstremvarianten av “høyrygget sofa”. Kanskje best for de introverte.

To løsninger: Flere dedikerte arbeidsplasser og eller grupperom i direkte tilknytning til auditoriet. Eller en ombygging av auditoriet. Det første er vanskelig å få til i eksisterende bygg (men se i P32 og SG26 og det kommende P52!). Det andre er plasskrevende/gir lite effektiv utnyttelse.

Auditorium bygget for å veksle mellom gruppearbeid og forelesning. Hvis du forventer at dine studenter skal bli problemløsere og fungere i samarbeid, så må dette være integrert i utdanningen.

Auditorium bygget for å veksle mellom gruppearbeid og forelesning. Hvis du forventer at dine studenter skal bli problemløsere og fungere i samarbeid, så må dette være integrert i utdanningen.

Involvering

Under “Strategisk campusutvikling” involverte Eiendom bredt. Senere har vi bygd rom og områder i nært samarbeid med enkelte fagmiljøer. I Danmark og Sverige fikk vi påminnelser om ulike måter å få fram ønsker fra studenter, undervisere og forskere. Samtidig så vi også hos andre at nye muligheter må bygges og brukes før de gode diskusjonene starter. En balansegang mellom å lytte før vi bygger — og bygge først for å starte diskusjonen.

Navnevett langs Bislettbekken.

Ni Timen og Språkrådet har satt i gang en konkurranse for å fremme gode norske firmanavn.

Og de har bekreftet deltagelsen vi er med, jeg siterer:
Hei
Kaffelars er navnet på vår kaffebar i hoved resepsjonen i Pilestredet 46 . Brukes av studenter og ansatte og heter selvfølgelig det fordi vår utmerkede barista heter LARS.
Kan jeg invitere juryen på en kaffe og en vandring langs Bislettbekken, dere er hjertelig velkomne sammen med Ni Timen.

Vidar Holum Seniorrådgiver

WP_20160523_15_23_24_Pro

 

 

 

 

 

 

 

Mer info:
http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Prisar_og_karingar/Godt_navnevett/
Bli med på kåringen, og stem fram DIN favoritt!
https://www.facebook.com/Nitimen/
Hva er Norges beste bedriftsnavn?