P52 møbleringsdag

Pilestredet 52 er fortsatt byggeplass. Å skifte store deler av taket og nytt ventilasjonsanlegg tar tid.

Innvendig kommer detaljene på plass. De spesialbygde møblene er klare på morgenen mandag…

… og har fått puter og stoler på plass samme ettermiddag.

Driftssjefen prøver ut nye stoler. God akustikk. Kan fungere i samarbeid for to til fire.

Gangbroene mellom A og B fløyene kommer til sin rett når veggene er borte. Det gamle bryggeribygget kommer bedre fram.

 

HiOA på konferanse om gode rom for læring (del 1)

Når pedagogikken endrer seg, så må rammene — rom og teknologi — også endre seg. Derfor var tre HiOA-ere på konferanse arrangert av University of Minnesota, i Minneapolis. (Vi er med via nettverket “Rum för Lärande“.)

Slik ser “malen” for aktivitetsbaserte rom ut ved Minnesota. Men det er mange varianter.

Kort oppsummer (for denne gang), så begynner forskningen å bli ganske entydig på at aktivisering minsker frafallet og – ofte, men ikke alltid – øker læringen slik vi måler det gjennom karakter på eksamen.

Rom som lar studentene sitte i grupper — helst 6 eller 9 på hver, slik at de kan deles opp i små-grupper på 3 — gjør det mye enklere for studentene å ha samtaler som inkluderer alle. Diskusjoner og problemløsning i grupper blir enklere for foreleser å avholde når rommene er bygge for det.

Så trenger studentene en måte å samle og presentere sine oppdagelser. HiOAs ProLab har vektlagt dataskjermer. Men de fleste andre universiteter vi snakket med, brukte whiteboards til alle grupper.

Forelesere som hadde lagt om fra forelesninger til å gi grupper oppgaver som skulle løses, rapporterte følgende:

— Gruppedynamikk er veldig viktig. Der det var stor utskiftning gjennom semesteret, fordelte forelesere ofte tilfeldig i grupper. (Men tillot ikke at studentene valgte egne grupper.) Der det var stabile klasser, valgte i alle fall noen å fordele så gruppene ble heterogene med tanke på fag/ kjønn/ interesser.

— Oppgavene må være utfordrende – men ikke for komplekse. Oppgaver deles ut hver time, det kan være mer enn én. Og det må være noe som krever innsats.. Det er farligst å dele ut for enkle oppgaver som alle raskt gjør unna uten at alle trenger involvere seg. Ha også noe i bakhånd dersom en oppgave blir raskere utført enn du har tenkt. Samtidig hadde noen erfaringer med å lage oppgaver som ble for komplekse.

Det var et hav av detaljer som ble diskutert disse fem dagene. Vi kommer tilbake med mer. Foreløpig kan vi si at vårt neste klasserom bygd for gruppeaktivitet skal bli enklere og større enn dagens ProLab. Samtidig vil det ikke egne seg like godt for alle studieretninger.

Teknisk infrastruktur og Lillestrøm

Ikke lengre så aktuelt. Er den stasjonære PC-en i 2023 like avleggs?

Som kjent vurderer HiOA å legge ned Kjeller til fordel for en ny campus på Lillestrøm. (https://blogg.hioa.no/campusromerike/) Etter styremøte mars 2016 har Eiendomsavdelingen fått oppdraget med å lyse ut konkurranse om mer sentral lokalisering på Romerike. Etter styremøtet 15.06.2017, håper vi at prosessen går videre med seks prekvalifiserte tilbydere, som skal få tilsendt kravspesifikasjon innen desember 2017 I den forbindelse skal Statsbygg – som bistår og kvalitetssikrer prosessen – utarbeide et “romprogram”. Dette er ikke en oversikt over alle rommene vi trenger, men en indikasjon for hvilke funksjoner som krever hvor mye plass, og antall av hver funksjon. For å sikre at vi leverer riktig bestilling nå og i neste fase når bygget skal beskrives mer konkret, samler Eiendomsavdelingen inn en del teknisk informasjon.

Husker dere VGA-kontakten? Hva med DVI-kontakten? De fleste av oss bruker vel HDMI? Når Pilestredet 32 ble bygget, var det fortsatt uklart om DisplayPort skulle ta jobben fra disse tre standardene … eller ikke. Noen måtte ta et valg og bestille kabler til møterom og undervisningsrom. Det må vi for campus Lillestrøm også. Vi må se på konkurrerende standarder og tekniske løsninger. Noen av disse vil være vinnere i 2023. Andre vil fortsatt leve side om side.

For å hjelpe oss, kontakter enheten Tjenestestyring og brukerstøtte i Eiendom (som inkluderer Auditoriehjelpen) enkelte miljøer i disse dager. Vi har behov for noen konkrete avklaringer i forhold til dagens praksis ved miljøene som er ved Kjeller i dag, og ved de satsningene som har blitt trukket fram i forbindelse med etablering i Lillestrøm. Resultatet skal bli en oversikt over teknisk infrastruktur som må ligge i bygningen når vi overtar den, for å kunne møte de ulike behovene som kan komme i de første årene etter innflytting.

Vi kan samtidig nevne at det meste synlige, slik som innredning av kontorer, løsninger for pedagogikken og så videre, ikke blir diskutert i denne fasen. De diskusjonene må komme når tomt og bygg er valgt.

Spørsmål kan rettes til tengel.sandtro@hioa.no

Temadag om universell utforming av bygg og uteområder 2017

Torsdag 1. juni arrangerte Universell (Universell.no) på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet et heldagsseminar i universell utforming av bygg og uteområder på Høgskolen i Oslo og Akershus, Campus Pilestredet. Vi fikk høre om aktuelle utfordringer og dele de gode uu-eksemplene.

Avdeling Eiendom HIOA var vertskap, så eiendomsdirektør Mariann ønsket velkommen. Vidar, Olgunn og Christian  var programansvarlige sammen med Universell.

Hele programmet kan du se her…..

Målgruppen for seminaret var tilsatte ved universiteter og høgskoler som har et overordnet eller koordinerende ansvar for universell utforming av bygg og uteområder, samt for tilrettelegging for studenter.

Les videre

LUI i gang med første time i nytt rom i nytt bygg P42

Slik fordeler avdelingene seg i bygget.

 

 

 

 

I dag startet LUI første time kl 08:30, 2 januar i Q1015 i P42.

Ca 100 studenter fant veien i dag morges i emnet:
SRLE Samfunn, religion, livssyn og etikk.

Ansatte:
Første flyttebølge fra Falbesgt. 5 kommer fredag 6 januar etter kl 12:00

Andre flyttebølge fra P52  og noen fra P40 kommer fredag 13 januar kl 12:00

SIFO på vei inn i nye HIOA lokaler.

Denne helgen flytter SIFO eller som de nå skifter navn til Forbruksforskningsinstituttet SIFO inn i 7 et i Stensbergt. 26. Der får de nyoppussede lokaler på 1200 m2

SIFO flytter til oss fra Sandakerveien 24 C

sg26-7et

 

 

 

Under ser dere prosjktleder og arkitekt Andreas Fardal fra Eiendom som har ledet en hektisk oppussing. Her på siste befaring fredag 30 sept kl 13:43

wp_20160930_13_33_57_pro1

Blant Norges høyeste klatrevegger.

Det verser mange forslag om Norges høyeste klattrevegger.
Ref denne artikkelen i KHRONO i 2014 om veggen i P35

Det er flere under bygging en på 21 meter her i Oslo, og det skal finnes 23 meter på Lillehammer og på Vestlandet.

Så spørsmålet blir er det tekinisk og kostnadsmessig mulig å bygge på 4 meter for igjen være høyest i Norge.

Vi kontrollerte vår vegg med laser i går ettermiddag kl 17:13 under ideelle klimatiske forhold uten merkbare avvik. Sebastian Namork fra klatregruppa og TKD bygg ing. tok på seg den hasardiøse klatreoppgaven med full HMS kontroll og sikring.

NØAKTIG dobbelt måling viste 19,242 meter opp til toppen.

image3 image1

 

 

 

 

 

 

Ingeniørfoto by Shadi Elbardawil (@)

Verdens høyeste finner du i Nederland her…

Inspirasjon for undervisningslokaler

Eiendom har vært på studietur. Tre skandinaviske institusjoner på tre dager. Her er noen inntrykk.

Lokaler brukes strategisk

Niagara er et bygg med tre fasader for å ikke få en "bakside" mot byen.

Malmö Högskola tenkte byutvikling når de bygde sitt nye bygg “Niagara” (på størrelse med vårt P35) i et tidligere verftsområde. Kan vi tenke slik i Lillestrøm? Foto Akademiska hus©2015

Danmarks tekniske universitet var tydelige: Vi skal være et eliteuniversitet. Det krever de rette professorene, da må vi ha lokalene. Derfor brukte de mye tid og ressurser på å bygge gode laboratorier for sine forskere. Samtidig brukte DTU mer ressurser på undervisningslokaler og studentarealer. Lokalene manifesterte satsning på forskning og undervisning; det var et synlig tegn på deres identitet.

 
 “SkyBox” er DTUs fleksible arbeidsareal for prosjekter — kall det “MakerSpace”, “Skunkworks” eller hva du vil. To etasjer med åpne arealer, verksteder, grupperom og arbeidsplasser — og åpent for eksterne. Med Entreprenørskap og prosjektledelse i mediebransjen, International Public Health, Produktdesign og mange andre innovative miljøer kan høgskolen ha bruk for noe lignende.

“SkyBox” er DTUs fleksible arbeidsareal for prosjekter — kall det “MakerSpace”, “Skunkworks” eller hva du vil. To etasjer med åpne arealer, verksteder, grupperom og arbeidsplasser — og åpent for eksterne. Med Entreprenørskap og prosjektledelse i mediebransjen, International Public Health, Produktdesign og mange andre innovative miljøer kan høgskolen ha bruk for noe lignende.

Læringsformer endrer rommet

Det er ikke de nye undervisningsformene — det er de godt etablerte arbeidsformene som endelig får lov å prege campus. Vi ser praksisen ved HiOA: Forelesninger kombineres med studenter som må diskutere eller løse oppgaver i grupper og så presentere. Mange steder løses det ved at studentene går til grupperom, fordi det ikke er plass til å lage grupper i klasserommet. Ulempen er at noen studenter blir borte på veien; de skal ha kaffe eller forstyrres når de sitter i et fellesareal.
Ekstremvarianten av “høyrygget sofa”. Kanskje best for de introverte.

Ekstremvarianten av “høyrygget sofa”. Kanskje best for de introverte.

To løsninger: Flere dedikerte arbeidsplasser og eller grupperom i direkte tilknytning til auditoriet. Eller en ombygging av auditoriet. Det første er vanskelig å få til i eksisterende bygg (men se i P32 og SG26 og det kommende P52!). Det andre er plasskrevende/gir lite effektiv utnyttelse.

Auditorium bygget for å veksle mellom gruppearbeid og forelesning. Hvis du forventer at dine studenter skal bli problemløsere og fungere i samarbeid, så må dette være integrert i utdanningen.

Auditorium bygget for å veksle mellom gruppearbeid og forelesning. Hvis du forventer at dine studenter skal bli problemløsere og fungere i samarbeid, så må dette være integrert i utdanningen.

Involvering

Under “Strategisk campusutvikling” involverte Eiendom bredt. Senere har vi bygd rom og områder i nært samarbeid med enkelte fagmiljøer. I Danmark og Sverige fikk vi påminnelser om ulike måter å få fram ønsker fra studenter, undervisere og forskere. Samtidig så vi også hos andre at nye muligheter må bygges og brukes før de gode diskusjonene starter. En balansegang mellom å lytte før vi bygger — og bygge først for å starte diskusjonen.