Temadag om universell utforming av bygg og uteområder 2017

Torsdag 1. juni arrangerte Universell (Universell.no) på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet et heldagsseminar i universell utforming av bygg og uteområder på Høgskolen i Oslo og Akershus, Campus Pilestredet. Vi fikk høre om aktuelle utfordringer og dele de gode uu-eksemplene.

Avdeling Eiendom HIOA var vertskap, så eiendomsdirektør Mariann ønsket velkommen. Vidar, Olgunn og Christian  var programansvarlige sammen med Universell.

Hele programmet kan du se her…..

Målgruppen for seminaret var tilsatte ved universiteter og høgskoler som har et overordnet eller koordinerende ansvar for universell utforming av bygg og uteområder, samt for tilrettelegging for studenter.

Flere fra HiOA deltok med programinnslag, men også eksterne krefter bidro. Lyd og akustikk var et aktuelt tema, som ble viet mye tid mot slutten av dagen. Dette er et tema som det kan være aktuelt å følge opp videre for avdelingen både i ombyggingsprosjekter og i nybygg.

Alt i alt en svært vellykket dag!

Mariann Hole Eindomsdirektør HIOA ønsker alle velkommen og innleder.

 

Olgunn Ransedokken seniorrådgiver, programansvarlig avdeling for digitalisering og infrastruktur Eiendom Hioa sammen med Universiell’s Elinor Olaussen konferansens dyktige koordinatorer.

 

Kjetil Knardal fra Universiell innleder om årets konferanse.

 

 

Seniorrådgiver Vidar Holum ved Tjenestestyring og brukerstøtte, Eiendom HIOA om digitale skilt.

Høgskolelektorer Cecilie Krüger og Dorte Lybye Norenberg fra HiOAs Ergoterapiutdanning.

Professor Frode Eika Sandnes ved HiOA med sine spennende perspektiver.

Trine Neset Brødremoen, seniorrådgiver ved Tilretteleggingstjenesten ved HiOA, deler sine erfaringer.

Rådgiver Håvard Kristiansen ved Tjenestestyring og brukerstøtte, Auditoriehjelpen Eiendom HIOA forteller om bruk av teleslynge.

Seniorrådgiver Tengel Aas Sandtrø Avdeling for digitalisering og infrastruktur Eiendom HIOA viser video om bruk av rullestol ved noen studenter.

Elinor Olaussen er vår konfransier for dagen.

Daglig leder Thor Arne Jørgensen i Universell Utforming AS om lover og forskrifter.

Seniorrådgiver i Brekke og Strand Akustikk AS, Tore Moen ga oss grundig og spennende innføring om lyd.

 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.

Email address