HiOA på konferanse om gode rom for læring (del 1)

Når pedagogikken endrer seg, så må rammene — rom og teknologi — også endre seg. Derfor var tre HiOA-ere på konferanse arrangert av University of Minnesota, i Minneapolis. (Vi er med via nettverket “Rum för Lärande“.)

Slik ser “malen” for aktivitetsbaserte rom ut ved Minnesota. Men det er mange varianter.

Kort oppsummer (for denne gang), så begynner forskningen å bli ganske entydig på at aktivisering minsker frafallet og – ofte, men ikke alltid – øker læringen slik vi måler det gjennom karakter på eksamen.

Rom som lar studentene sitte i grupper — helst 6 eller 9 på hver, slik at de kan deles opp i små-grupper på 3 — gjør det mye enklere for studentene å ha samtaler som inkluderer alle. Diskusjoner og problemløsning i grupper blir enklere for foreleser å avholde når rommene er bygge for det.

Så trenger studentene en måte å samle og presentere sine oppdagelser. HiOAs ProLab har vektlagt dataskjermer. Men de fleste andre universiteter vi snakket med, brukte whiteboards til alle grupper.

Forelesere som hadde lagt om fra forelesninger til å gi grupper oppgaver som skulle løses, rapporterte følgende:

— Gruppedynamikk er veldig viktig. Der det var stor utskiftning gjennom semesteret, fordelte forelesere ofte tilfeldig i grupper. (Men tillot ikke at studentene valgte egne grupper.) Der det var stabile klasser, valgte i alle fall noen å fordele så gruppene ble heterogene med tanke på fag/ kjønn/ interesser.

— Oppgavene må være utfordrende – men ikke for komplekse. Oppgaver deles ut hver time, det kan være mer enn én. Og det må være noe som krever innsats.. Det er farligst å dele ut for enkle oppgaver som alle raskt gjør unna uten at alle trenger involvere seg. Ha også noe i bakhånd dersom en oppgave blir raskere utført enn du har tenkt. Samtidig hadde noen erfaringer med å lage oppgaver som ble for komplekse.

Det var et hav av detaljer som ble diskutert disse fem dagene. Vi kommer tilbake med mer. Foreløpig kan vi si at vårt neste klasserom bygd for gruppeaktivitet skal bli enklere og større enn dagens ProLab. Samtidig vil det ikke egne seg like godt for alle studieretninger.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.

Email address