Planlegge

SE OGSÅ SÆRSKILT FOR PRAKSISEMNER

A. Skaff deg oversikt

Er du ny som emneansvarlig? Ta kontakt med din kontorsjef for å avklare ansvarsfordeling og støttebehov.

bemanningFå oversikt over dine ressurser for emnet.

dokumenterGå gjennom programplanen for studiet for å sikre deg et samlet bilde av emnets rolle i utdanningen. 

dokumenterGå gjennom emneplanen. Denne er grunnlaget for planleggingen av undervisningen.

dokumenterTa utgangspunkt i forrige undervisningsplan/timeplan når du lager ny. Ta hensyn til ferie, helligdager og fellesarrangementer.

dokumenterGå gjennom forrige emnerom/emnemappe i Canvas. Ikke tilgang? Kontakt Canvas ved fakultetet.

kvalitetssikring

Sett deg inn i din rolle og ansvar i kvalitetssikring av emnet. Se også Kvalitetssikringssystemet ved OsloMet.

kvalitetssikringGå gjennom forrige oppsummering av emneevaluering for ditt emne. Følg opp eventuelle endringer du har blitt bedt om å utføre. Ved oppstart av emnet, skal                       nytt kull få informasjon om hva som er endret som følge av tidligere kulls                                 evaluering av emnet.

kvalitetssikringSjekk karaktersnitt for tidligere år. Dette kan du blant annet finne på fakultetets K:-område ved å følge denne stien: “KS-rapportering”: velg ditt institutt: velg “datapakke”. I mappen for hvert studieår finner du en Excel-fil med eksamensresultater, sortert etter studieprogram. Ved høyere strykprosent enn 20% må du vurdere særskilte tiltak.

informasjonHar emnet overgangsordninger på grunn av emnerevisjoner? Hold tett dialog med programansvarlig og studieadministrasjon om dette.

informasjonDet kan være lurt å sette seg inn i den samme informasjonen som studentene dine må bekrefte at de har satt seg inn i.

B. Planlegg undervisningen og skaff ressurser

bemanningBeregn riktig omfang ressursbruk i forhold til undervisning og eksamen.

dokumenterPlanlegg forelesninger, øvinger/obligatoriske oppgaver/innleveringer og avsluttende vurdering(er) i tråd med vedtatt emneplan. Ha et særskilt blikk på at disse samlet bidrar til at studentene vil oppnå de angitte læringsutbyttene i emnet.

bemanningSkaff timelærere (eksterne/interne), evt studentassistenter. Sikre deg at underviserne som koples til emnet, inklusive gjesteforelesere, ikke overlapper for mye i sin undervisning.

bemanningKan emnet ta imot lærere fra internasjonale samarbeidsinstitusjoner?

fristerRombooker i studieadministrasjonen sender ut bestillingsskjema for utfylling i god tid før frist. Timeplanen gjøres tilgjengelig for studentene på «Min side» primo juni/desember. Du må selv sjekke tildelte rom og tidsrom på emnetimeplan på TP. Detaljer knyttet til forelesingen legges på TP. Du er selv ansvarlig for å legge detaljert undervisningsplan i CANVAS.

fristerMeld inn pensum/anbefalt litteratur  innen 15. april for høstsemesteret og 15. oktober for vårsemesteret i Leganto ( pensumlistesystem)

pedagogiskVurder tiltak for å styrke FoU‐basert undervisning i emnet der det er mulig/hensiktsmessig, for eksempel ved å:

  • bruke forelesere fra  Senter for velferd- og arbeidslivsforskning (SVA)?
  • tilrettelegge for at bachelor- og masteroppgaver kan skrives som del av pågående forskningsprosjekter ved høgskolen eller ved internasjonale samarbeidsinstitusjoner?

pedagogiskBeregn riktig omfang samlet arbeidsbelastning for studentene, fordelt på alle arbeids- og undervisningsformer, inklusive selvstudier. Normert arbeidsbelastning for studenter på full tid er 40 timer per uke, 1600 timer per studieår/60 sp.

informasjonStudieadministrasjonen informerer deg dersom du får inn-/utreisende studenter i emnet. Identifiser hvilke behov for tilpassing/tilrettelegging det evt medfører.

informasjonStudieadministrasjonen informerer deg dersom du har studenter med innmeldt tilretteleggingsbehov i emnet. Identifiser i så fall hvilke behov for tilpassing/tilrettelegging det medfører. Se Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser (Krever at du er innlogget på For Tilsatte).

C. Planlegg evaluering av emnet

kvalitetssikringVelg egnet evalueringsmetode i samarbeid med studentene, ut fra klassens størrelse og behov.

kvalitetssikringVurder også å opprette referansegruppe som supplement til andre former for evaluering.

GÅ TIL “GJENNOMFØRE”

Det er stengt for kommentarer.