Kurs: Aktivitetskalkulator for å regulere energibruk

I januar 2018 arrangerer HiOA i samarbeid med Meander Medisch Centrum to kurs i bruk av aktivitetskalkulator. Fra Nederland kommer Greke Hulstein-van Gennep og Karin ten Hove-Moerdijk, og norske foredragsholdere er Kirsti Hellesøy og Irma Pinxsterhuis. Kurset er aktuelt for ergoterapeuter som møter pasienter med nedsatt og/eller varierende energi. Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med fatigue og/eller smerter å planlegge sin hverdag ut fra energinivå. 

Irma Pinxsterhuis fra HiOA

Kontaktperson ved HiOA er Irma Pinxsterhuis. Hun ble kjent med metoden da hun deltok på tilsvarende kurs ved Revmatismesykehuset på Lillehammer i januar 2015. Pinxsterhuis sier: Jeg har fått referert så mange positive erfaringer med metoden, og har derfor tatt på meg ansvaret for oversettelsen av metoden til norsk.”

Irma Pinxsterhuis forteller om bruken av metoden: “Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med fatigue og/eller smerter å planlegge sin hverdag ut fra energinivå. Det første som gjøres er å tilegne seg innsikt i energiforbruket til klienten. Det gjøres gjennom å la klienten i noen dager registrere hvilke aktiviteter han/hun har utført. Etterpå kategoriseres aktivitetene etter hvor mye energi de ulike aktivitetene ble opplevd å koste. Når en aktivitet koster energi, vurderer klienten om aktiviteten kan kategoriseres som lett, middels eller tung. Når en aktivitet oppleves å gi energi, er den avslappende.”

“Aktivitetene gjøres deretter om til poeng basert på kategoriseringen og varigheten av de ulike aktivitetene. Poengene summeres for hver dag. Til slutt fastsettes basisnivået som er aktivitetsnivået klienten klarer til enhver tid, uavhengig om det handler om en god eller en dårlig dag. Beregning av basisnivået tar utgangspunkt i gjennomsnittlig poengsum for dagene som er blitt registrert, men hver enkelt velger selv sitt eget basisnivå til slutt. Basisnivået brukes som utgangspunkt for planlegging av hverdagen og kan justeres etter hvert.”

Ergoterapeuter kan bruke aktivitetskalkulatoren for klienter med forskjellige sykdommer, som kronisk smerte/utmattelse, Multiple Sklerose (M.S.), Parkinson, KOLS eller hjerneslag. Det er viktig at klienten er i en stabil fase når metoden tas i bruk. Aktivitetskalkulatoren kan også være nyttig for overbelastede omsorgspersoner, og den kan i tillegg brukes av barn.

Kurset i bruk av aktivitetskalkulator vil gi en grundig innføring i metoden gjennom en kombinasjon av foredrag og praktiske øvelser. Samme kurs gjentas to ganger, og du melder deg derfor på til den tiden som passer best.

Tid:

  • 22. og 23. januar 2018 (hovedsakelig på engelsk)
  • 25. og 26. januar 2018 (hovedsakelig på norsk)

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 46

Se kursinvitasjon for praktisk informasjon og påmelding.

Klar for karriereboost 19.oktober?

Neste uke arrangerer vi Karriereboost for nåværende og tidligere studenter ved Ergoterapiutdanningen på HiOA. Torsdag 19.oktober fra kl.15.00 i P48 Rom 642 vil et panel med alumner fortelle om sin karrierevei og svare på spørsmål fra deltagerne. I tillegg vil Hallvard Lavoll som jobber med kommunikasjon og sosiale medier på HiOA ha et minikurs i LinkedIn. Det blir også tid til mingle med studenter og alumner, og ikke minst spise pizza.

Kjersti Abel Tvedte

Kjersti Abel Tvedte er en av alumnene som kommer til panelet, hun sier: “Jeg fikk tilbud om jobb før studiene var ferdig. Det var på samme sted som jeg hadde hatt min praksis i somatisk helse i 2. studieår (barneortopedisk på Rikshospitalet). Etter jeg var ferdig på studiet jobbet jeg i et sommervikariat på Kongsgård sykehus i Kristiansand med slag. Og deretter begynte jeg i min nåværende jobb på Rikshospitalet. Jeg var veldig på, og brukte mye tid på jobbsøknadene mine.

Min anbefaling er å ikke være redd for å vise seg frem og fortelle hva man kan. Er det en jobb man har søkt på som man virkelig har lyst på, ring og vis interesse når søknadsfristen har godt ut. Det gjør at du skiller deg ut. 

Mulighetene her jeg jobber nå er mange. Så akkurat nå er jeg i et nytt og spennende prosjekt på nevrokirurgisk avdeling. Der har de savnet ergoterapeut. Og det  har aldri vært ergoterapeut der tidligere, så dette er en enorm erfaring for meg. Men ikke minst også viktig for faget vårt å vise at vi trengs også i den tidlige, tidlige fasen av rehabiliteringsprosessen.”

Petter Müller Aasheim

Det kommer også flere andre alumner til panelet. Alumnene har ulike arbeidsplasser i dag, og både lang og kortere erfaring i praksis.

En av dem er Petter Müller Aasheim, som gikk ut fra Ergoterapiutdanningen nå i vår. I dag jobber han på Fontenehuset Oslo Øst, som ligger på Tøyen Torg i Oslo. Han sier: “Her på Fontenehuset jobber jeg side om side med mennesker som har, eller har hatt, psykiske helseutfordringer.  I dag jobber vi sammen for å drifte Fontenehuset. Mitt beste tips til studenter som skal velge sin karrierevei, er å forsøke å ikke stresse. Man blir ikke flinkere til å velge av å ha høye skuldre. Det meste ordner seg til slutt.”

Monica og Ingrid fra 3.studieår skal lede Karriereboost!

Kom og bygg nettverk og få svar på spørsmål om karriere. Til sammen blir det seks alumner i panelet. Følg med på facebook-arrangementet for presentasjon av alle, og meld deg på! Arrangementet er gratis, men vi trenger påmelding for å beregne nok mat og drikke.

 

Les om vår forrige Karriereboost i februar, og om Kai Inge Solheim som også vil bidra i panelet denne gangen.

Kurs om bruk av kreativitet i ergoterapi

Denne uka foregår “Course on the use of creativity and Occupational Therapy” i Belgia.
I år deltar Ingrid Imingen, Trine Sandberg, Ena Kreso, Ruba Saada og Joanna Molenda-Hansson fra HiOA. Det internasjonale kurset for ergoterapistudenter som arrangeres hvert år. Sidsel Byhring fra Fysioterapeututdanningen og Cecilie Krüger fra Ergoterapeututdanningen har i mange år hatt med seg 3.års studenter. Det er en intensiv og annerledes uke fylt av workshoper med musikk, bevegelse, drama, lek, kreativitet og formgiving. En obligatorisk del av uka er “Cultural evening” lørdag kveld.

De norske studentene presenterer Norge på “Cultural evening”.

Cecilie Krüger forteller “Studentene utvikler terapeutrollen ved at de lærer å tenke kreativt, “utenfor boksen”og å samhandle med hverandre og med klienter. Det internasjonale aspektet er viktig på dette kurset!”. Videre sier hun “I tillegg utforsker studentene hvordan ulike aktiviteter kan anvendes i terapi med ulike brukere”.

To av studentene fra HiOA har deltatt i to-dagers workshop med “Inclusive Dance With Clients”.

I år har blant annet to av deltakerne fra HIOA deltatt i to-dagers workshop med “Inclusive Dance With Clients”. Alle har vært en hel dag i Gent hvor de har forberedt og gjennomført aktiviteter med barn på skoler og i barnehager; Sherborne-aktiviteter, kreativ lek med papir, sansemotoriske aktiviteter for barn med nedsatt hørsel og kreativ lek.

Dette kurset teller som en aktivitet i Certificate of International Learning (CIL). For å få kurset godkjent som aktivitet i CIL må studentene registrere aktiviteten. I tillegg må de skrive et refleksjonsnotat om hvordan erfaringen fra kurset bidrar til å gjøre dem til gode ergoterapeuter.

Kanskje du har lyst å lære mer om kreativitet i ergoterapi? Hvis du er 2.års student kan du være med neste år! Alle studentene på ergoterapistudiet får også en smakebit på dette kurset under emnet psykisk helse. Les også tidligere ergoterapistudent Fredrik Imisund sine erfaringer med kurset under blogginnlegget “Sirkus, dans og lek i Belgia”.

 

Velkommen til ergoterapistudiet kull 17!

I dag er det studiestart ved HiOA, med over 5000 ferske studenter på plass. Ved ergoterapiutdanningen har vi tatt imot i overkant av 90 studenter til første studiedag. Dagen startet med velkomst og fordeling i arbeidsgrupper.

Så gikk vi raskt over til en aktiv empatistafett. Alle de nye studentene fikk prøvd seg på å gjennomføre ulike aktiviteter som å kneppe knapper eller forflytte seg med funksjonsbegrensende utstyr på seg. Engasjementet var stort!

Gruppe 3 stakk av med en knepen seier over gruppe 5 i finalen. Det er bare å gratulere med strålende innsats – dette ser lovende ut! Og så gratulerer vi alle nye ergoterapistudenter med godt valg av studie – ønsker dere hver og en velkommen og lykke til med studiestart!

Gruppe 3 stakk av med seieren i empatistafetten. Her får de medaljer av Cecilie Krüger som har ansvar for det første emnet nå ved studiestart.

 

Første kull med mulighet for CIL på vei ut i verden!

Vi har feiret at kull 14 har gjennomført bachelorutdanningen i ergoterapi og er klar for arbeidslivet – og noen for videre studier. Med på veien har de HiOA alumni, med blant annet muligheter for karriereveiledning i to år og livslagt tilbud om å bruke bibliotekets tjenester.

Lykke til i arbeidslivet og videre studier, kull 14!

For første gang ble også CIL – Certificate of International Learning – delt ut til de studentene som hadde opparbeidet seg internasjonale aktiviteter gjennom studieløpet. Hele fem studenter fikk sertifikatet utdelt fra internasjonal koordinator Berit Tveit under seremonien. De har blant annet vært i praksis i Danmark, vært på kurs i Belgia, hatt praksis med internasjonalt fokus i Norge og deltatt på internasjonal konferanse i Irland.

Berit Tveit ønsker studentene som har opparbeidet seg CIL lykke til med å bruke sin internasjonale kompetanse i arbeidslivet.

Det ble en rekke innlegg fra studenter og lærere med takk, minner og gode ord på veien videre. Vi fikk en oversikt over alle temaene studentene har jobbet med til bacheloroppgaven.

  • Mange hadde fordypet seg i ulike aspekt ved barns helse i år, med fokus på sosial inkludering og overgangen fra barn til voksen.
  • Flere grupper studerte aktivitetstilbud ved psykisk helse og rusproblematikk.
  • Noen skrev om Fontenehus som er en arena for fellesskap og arbeidsaktivitet, og andre om arbeidshelse knyttet til arbeidsmiljø.
  • En del grupper hadde også fordypet seg i ergoterapeuters arbeid i kommunehelsetjenensten og velferdsteknologi.

De fleste studentene har vært knyttet til pågående forskningsprosjekter ved Instituttet og våre samarbeidspartnere  i arbeidet med bacheloroppgaven.

Vi ønsker dere lykke til på vei ut i verden, kull 14! Gleder oss til å se dere igjen på kurs, videreutdanninger eller master? Og til samarbeid med dere som praksisveiledere og i prosjekter i fremtiden.

Bli gjerne med i Ergoterapi Alumni gruppen på LinkedIn. Vi planlegger også Alumni-treff på ergoterapiutdanningen ved HiOA i høst. Hold av torsdag 19.oktober fra kl. 15.30!

Videreutdanning i allmennhelse? Just do it!

Det er fortsatt mulig å søke opptak til Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse med start i uke 36 denne høstenVi har spurt to tidligere studenter om deres motivasjon og erfaringer med videreutdanningen. Kim Schultz-Haudt Lid og Anne-Cecilie Strandslett jobber begge i Røyken kommune, men gikk i forskjellige kull.

Hvorfor søkte du deg inn på videreutdanningen?

Kim: Jeg hadde behov for faglig påfyll og synes at innholdet så spennende ut. Dessuten var det andre som hadde gått året før, og som anbefalte det.

Anne- Cecilie: Gruppepress fra kolleger! To kolleger anbefalte den og jeg ønsket meg litt faglig oppdatering og ikke minst 30 studiepoeng på veien til å bli ergoterapeutspesialist.

En del av kullet som gikk ut av videreutdanningen i 2016.

Hvordan har utdanningen økt og styrket din kompetanse?

Kim: Jeg har blitt mer bevisst min ergoterapeutfaglige tilnærming og fått utvidet min kunnskap om ergoterapeutiske prosesser, samt bedret min forståelse rundt forskning og hvordan nyttiggjøre seg dette.  

Anne- Cecilie: Den har gitt meg mer faglig trygghet og bevissthet på hvordan jeg fremmer faget.

Hvordan erfarer du at videreutdanningen styrker deg i din jobb?

Kim: Den har gitt meg et bredere perspektiv og bedre innsikt i hvorfor vi ergoterapeuter tenker og handler som vi gjør. Nå har jeg hatt andre stillinger enn den tradisjonelle ergoterapien i den senere tid, men oppdatert kunnskap kommer godt med uansett hva  slags stilling man besitter, også i lederstilliger, så lenge det inkluderer mennesker og aktivitet.

Anne-Cecilie Strandslett

Anne Cecilie: Jeg har fått en ny giv i hverdagen. Jeg ser mulighetene på en helt annen måte. Fikk mange ideer under utdanningen som nå er satt ut i praksis og det kommer mer….!

Hvilke tanker har du om undervisningen og forelesningene?

Anne- Cecilie: Flere ganger under samlingene tenkte jeg at kullet var utrolig heldig som opplevde så gode forelesere. Det var den ene professoren etter den andre! Det var så mange av foreleserne som inspirerte, og ikke minst forbundsleder Nils Erik! Da han snakket om mulighetsrommet så traff det meg virkelig, og det inspirerte meg til å bli mer offensiv. Det å se mulighetene og våge å gjøre noe med det. Fantastisk inspirerende!!!

Kim: Det var jevnt over et godt nivå på forelesningene og det var mange spennende samlinger. Jeg tror at mange synes at faget under tiden da man tok bachelorstudiet kunne virke litt ullent og vanskelig å få grep på. Etter at man har arbeidet noen år, ser man ting på en litt annen måte, som gjør at jeg tror at man har utbytte av det faglige i enda større grad.

Har du hatt nytte av denne videreutdanningen, og på hvilken måte ?

Anne Cecilie: Studiet forandret meg som ergoterapeut. Jeg har løftet hodet fra enkeltsaker til å se faget i en større sammenheng – på systemnivå. Det har gjort noe med hvordan jeg formidler faget, og hvordan jeg presenterer meg selv og faget.  Jeg tør være mer synlig, og fordi jeg har en jobb som ikke er helt “typisk ergoterapi” håper jeg at dette viser hvilke muligheter faget vårt har!

Kim: Jeg ble overrasket over hvor mye studiet ga meg og anbefaler andre å søke!

Har du noe råd til fremtidige studenter på studiet?

Kim: Hvis man jobber jevnlig og leverer inn deloppgaver, får man økt nytteverdien og gjør studiet enda mer spennende, samt at man stiller sterkt til eksamen.

Anne Cecilie: Just do it!!!

Jeg angrer ikke på at jeg begynte på master!

Miriam Lund er masterstudent i ergoterapi

Miriam Lund er heltidsstudent på det første kullet ved Master i ergoterapi. Hun jobber i tillegg deltid som miljøterapeut i en bolig, og som veileder for ergoterapistudenter i praksis innen psykisk helse. Miriam ble masterstudent ett år etter hun avsluttet bachelorutdannelsen ved HiOA.

Vi spør henne om på hvilken måte masterstudiet har bidratt til å øke kompetansen hennes. Miriam kan fortelle at «Utdanningen har gjort meg mer reflektert og kanskje i litt bedre stand til å gjennomføre et forskningsprosjekt. Med en fullført master har jeg flere jobbmuligheter og mer tyngde i jobbsøkingsprosessen». Hun forteller videre at hun mener at utdanningen er relevant, og syns at undervisningen i vitenskapsteori er spesielt interessant.

Miriam forteller at hun opplever mange av foreleserne og deres forelesninger som bedre enn på bachelorutdanningen. Det er også mer frihet på masteren, noe som gjør at hun får jobbet som studentveileder ved siden av. Miriam sier videre at hun liker studiet godt, og at det merkes at det er lagt ned mye arbeid i utdanningen: «Jeg opplever også at foreleserne er blide og positive, og ikke minst engasjerte. Og studentmiljøet er godt!».

Hva slags type jobb kan du tenke deg etter masterstudiet?
«Jeg kunne godt tenke meg å jobbe innen rehabilitering. En jobb som er variert er det beste jeg kunne tenke meg. Men jeg er åpen for alle muligheter, så lenge jeg får jobbet med mennesker!».

Har du noe råd til nåværende og fremtidige studenter på studiet?
«Å ta en master er ganske annerledes enn å ta en bachelor. Det er viktig å ha litt disiplin, da det ikke er skole hver uke. Å danne kollokviegrupper slik at du har noen som pusher deg kan være lurt. Og du kan alltid snakke med lærerne på utdanningen, de er svært behjelpelige hvis det er noe du lurer på eller vil snakke om».

Miriam avslutter med: «Jeg angrer ikke på at jeg begynte på master!». Det er fortsatt mulig å søke opptak for oppstart allerede høsten 2017.

Lurer du hvilke erfaringer andre studenter har med denne utdanningen? Les hva Linnea Dammen synes!

Dere er stjerner på deres felt!

Dosent Tore Bonsaksen og professor Randi Wågø Aas

Vi har hatt tiltredelsesseminar og fest ved instituttet i forbindelse med at Tore Bonsaksen har fått opprykk til dosent i ergoterapi og Randi Wågø Aas til professor i arbeidshelse. Instituttleder Mona Dahl åpnet arrangementet med å fortelle: “Det er høye krav til forskning, undervisning, veiledning, å benytte flere formidlingsformer og være innovativ for å nå dit dere er i dag. Dere har begge oppfylt alle disse kriteriene og er stjerner på deres felt!”.

Randi Wågø Aas startet med å presentere sitt faglige arbeid med tittelen “Forskning på sykefravær: work in progress?”. Hun definerte hva en professor er, nemlig en som skal offentlig fremføre og være ekspert på sitt felt. Hennes svar til dette var at “ekspertens fremste kjennetegn er at han vet hva han ikke kan”. Videre gav hun et historisk tilbakeblikk på kunnskapssynet som har utviklet seg fra tanken om vitenskap som absolutte sannheter, til  moderne vitenskap som bygger på uvitenheten. Aas sier: “…vi leter for å finne nye svar på de store utfordringene i samfunnet”.

Videre gav Randi Wågø Aas et overblikk over dagens situasjon for sykefravær i Norge. Hun hevdet at vi fortsatt tror på sykmelding i helsevesenet, og at aktivitet skjer best ved pisk og tvang. Dette er ikke i overensstemmelse med det vi vet fra forskning. Når sykefravær skal studeres må vi være bevisst at det er ulike faktorer som påvirker helse og sykefravær. Vi må også anerkjenne deltagelse som en egen faktor!

Forskningsfeltet har skiftet retning fra å fokusere på å forebygge sykdom til forebygging av uførhet. Eller med andre ord: hvordan vi kan ha aktive hverdags- og arbeidsliv på tross av helseplager. Hun snakket videre om sykmelding som et valg. Hvorfor går noen på jobb på tross av helseplager? I dag ser vi et økende fokus på at kunnskap fra helsefremmende arbeid, forebygging og tilbakeføring smeltes sammen. Mennesker har hele liv, og arbeid er den viktigste aktivitetsarenaen for voksne!

Randi Wågø Aas arbeider ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Oslo og Akershus og Presenter – Making Sense of Science. Hun underviser og veileder mange studenter på ulike nivå, og er tilknyttet en rekke ulike forskere og miljø. Mye av forskningen i dag handler om tiltak og intervensjoner. Hvordan tiltakene må være for å få folk tilbake til jobb, er et sentralt spørsmål. Til slutt hentet hun opp tittelen på foredraget: kommer vi oss videre på forskningsfeltet innen sykefravær? Hun mener at koproduksjon av kunnskap er veien mot noen flere svar. På spørsmålet om det er progresjon, svarer hun: JA! Det er bare to professorer i arbeidshelse i Norge, og det er stort behov for forskning videre innen dette feltet.

Kollegaer, samarbeidspartnere og familie var til stede for å høre tiltredelsesforelesningene.

Tore Bonsaksens tiltredelsesforedrag som dosent hadde han kalt “Hva har jeg lært så langt?”. Utgangspunktet for opprykket var hans brede plattform med forskning og utviklingsarbeid innen ergoterapi, psykisk helse og pedagogikk. Selv kaller han spøkefullt det han driver med “Mosjonsforskning”, og med det mener han forskning i mindre format. Han trakk fram noen sentrale felt som han har jobbet med over tid i denne forelesningen.

Ett område er kroniske sykdommer og det å mestre dagliglivet med en kronisk lidelse. Med utgangspunkt i Lærings- og mestringssentrenes fremvekst har han bidratt med forskning på lærings- og mestringskurs for personer med sykelig overvekt og KOLS. Han forklarte hvordan tro på egen mestring og reell mestring er to ulike fenomen, men sier at disse også kan henge sammen. Forskningen viser at det å ha høy utdanning, være mann og ha et arbeid gir høyere mestringsforventning. Det har også vist seg gjennom forskningen at det er mulig å påvirke mestringsforventning gjennom kursene. Om denne opprettholdes over tid kommer derimot an på faktorer som sykdommens karakter.

Tore Bonsaksen har samarbeidet med forskere i Singapore, Australia og Hong Kong om en studie av studenter innen ergoterapi og læringsprosesser. De spurte seg hva læring i høyere utdanning handler om? Utgangspunktet er studentenes intellektuelle modenhet og konteksten som finnes for læring. Bonsaksen forklarte at det er ulike tilnærminger til læring. Det å være interessert i å lære for læringens skyld kalles dyp læring, mens en mer overfladisk tilnærming til læring handler om å passere eksamen. En strategisk læringstilnærming er fokusert mot å gjøre det best mulig for å være konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. Det som kommer ut av læringen er i denne studien målt i form av karakterer. Bonsaksen har også sett hvordan generell mestringstro henger sammen med  de ulike tilnærmingene til læring. Det viser seg da at de som scorer høyt på generell mestringstro har mer dyp og strategisk læring, og mindre overfladisk tilnærming til læring.

Tore Bonsaksen takket blant annet ergoterapeutene fra praksisfeltet som har bidratt inn i utdanning og forskning på Instituttet.

Når det gjelder formidling av forskning er Tore Bonsaksen opptatt av at det fortsatt er viktig å publisere artikler i det norske tidsskriftet Ergoterapeuten. På denne måten når vi de vi ønsker! Han mener at om vi innen norsk ergoterapi bare publiserte i internasjonale, engelskspråklige tidsskrifter ville kunnskapen bli utilgjengelig for mange. Et fysisk fagblad med vekt på å publisere artikler på norsk har fortsatt noe for seg! Bonsaksen avsluttet med å si at yrket har vært viktig for han, og han takket mange eksterne samarbeidspartnere innen undervisning og forskning. I tillegg trakk han frem at mange studenter har bidratt som forskningsassistenter. Tore Bonsaksen er ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har i tillegg en bistilling ved VID høgskole i Sandnes.

Det kom videre en rekke spørsmål til begge foreleserne, og flere ønsket å gratulere og si noen ord til både dosent og professor. Ved instituttet og innen fagfeltet ergoterapi er vi både stolte og glade for å ha to så kompetente, innovative og produktive forskere, undervisere og kollegaer blant oss. Vi gratulerer og ønsker dere lykke til med det videre arbeidet! Har du lyst til å samarbeide med blant annet disse to? Søk på Master i ergoterapi!

Randi Wågø Aas og Tore Bonsaksen gratuleres av Nils Erik Ness som er leder for forbundet Ergoterapeutene.

Studentliv: Lyst til å prøve cheerleading?

Thea Lindblad

Som student ved HiOA har du mulighet til å være aktiv i en rekke ulike foreninger, idrettslag og kulturelle aktiviteter. Vi har snakket med Thea Lindblad som går siste året på ergoterapiutdanningen og nå er i full gang med bacheloroppgaven. Hun har drevet med dans i 15 år, og har alltid vært glad i å trene. Thea forteller: “Jeg er sosial og glad i å møte nye mennesker. Det var også grunnen til at jeg ønsket å prøve cheerleading, hvor jeg fikk mulighet til å trene og bli kjent med flere studenter.”

Hvordan ble du interessert i Cheerleading?
“Når jeg fikk høre at HiOA IL hadde tilbud om cheerleading, så ønsker jeg å prøve meg på en trening. Jeg ble “bitt av basillen” etter første trening. Jeg ble godt tatt i mot og inkludert i laget.” Hun forteller at de trener onsdager kl 18.30-20.15 og fredager kl 16.30-18.15. i gymsalen i P44. Treningen er en kombinasjon av turn, stunt og noe dans, i tillegg til styrke- og kondisjonstrening.

Hva er det morsomste med å være med på Cheerleading?
“Cheerleading er en lagsport og du får muligheten til å bli kjent med nye studenter, samtidig som det er god trening. Hvis man ønsker å være en del av laget (Arrows), så får man mulighet til å delta på konkurranser. Vi har nylig deltatt i NM/NCL som ble arrangert på Oslo Fjord Konferansesenter i Stokke. Det var utrolig gøy å reise sammen med laget og bli bedre kjent og inspirert av andre studentlag! Man er velkommen til å bli med på trening uten å være med på laget eller delta på konkurranser.”

Cheerleadinglaget ved HiOA Arrows

Hva betyr det for deg å være med i et lag som student?
“Jeg er veldig glad for at HiOA IL har tilbud om ulike aktiviteter man kan delta på. Det har gitt meg muligheten til å blitt kjent med studenter på tvers av studieretning. Vi har et bra og inkluderende miljø, og ønsker å få flere med på laget. Jeg oppfordrer alle som syntes dette høres gøy ut å komme på en prøvetrening”.

Arrows er med på konkurranser

Snart er Thea på vei ut i arbeidslivet som ergoterapeut. Vi lurer på om hun kan ta med seg noen erfaringer fra idretten ut i yrkeslivet? Thea forteller at “når man driver med cheerleading må man være god til å samarbeide og bidra til positiv energi i laget. Dette er kanskje noe jeg kan dra nytte av, siden ergoterapeuter ofte jobber i team for å bygge hverandre gode!”.

 

Åpen dag – velkommen som søker i 2017!

Torsdag 9.mars var det Åpen dag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det strømmet på med unge som skal gjøre studievalg denne våren. Mange potensielle studenter var interessert i ergoterapi, og kom innom standen vår. Teamet av nåværende studenter gjorde en glimrende jobb med å fortelle om ergoterapi og utdanningen ved HiOA.

Studentteamet på Åpen dag 2017 var Roger Bakke, Monica Røyseth Alnes, Ingrid Elisabeth Imingen og Thea Lindblad

Anne Lund holdt miniforelesningen “Ergoterapi – hva er viktig for deg?” som ble sendt direkte i vår Facebook-gruppe. Du kan se litt av introduksjonen hennes til ergoterapi ved å følge denne lenken. Det var godt oppmøte på forelesningen og mange spørsmål fra en engasjert gjeng.

På miniforelesningen ble det også rom for å snakke sammen om hvilke aktiviteter man hadde gjort dagen før, og hva aktivitene betydde for den enkelte.

Fra 2.året på Ergoterapiutdanningen var Ingrid og Monica på standen hele dagen. På spørsmål om hvordan det var å være med på Åpen dag sier de: “Det var fint å snakke om sitt eget fag! Vi ble drilla i å formidle faget vårt, og fikk virkelig øve på å si hva ergoterapi er til mange som ikke vet det fra før”.

Ergoterapistudentene Ingrid Elisabeth Imingen og Monica Røyseth Alnes

De forteller at mange lurer på hva ergoterapi er og hvilke fag utdanningen består av. Det kom også spørsmål om lønn og arbeidsmuligheter for ergoterapeuter. Framtiden ser lys ut for ergoterapeuter, med flere stillinger som opprettes i kommunene. Det er mer fokus på for eksempel hverdagsrehabilitering hvor ergoterapeuters kompetanse er etterspurt. Og innen 2020 skal ergoterapi være lovpålagt tjeneste i kommunene. De fortalte også mange om oppbygningen av studiet, og fikk formidlet at det er varierte undervisningsformer med praksis og gruppearbeid.

I tillegg til å snakke med potensielle studenter på standen, var det to omvisninger i lokalene våre inkludert en titt på litt av pensum og noen digitale fortellinger som studenter ved utdanningen har laget. Ingrid og Monica sier at mange er interessert, og har lest om ergoterapi på forhånd. De avslutter dagen med: “håper vi har rekruttert noen!”.

Søknadsfrist for bachelorstudiet i Ergoterapi er 15.april. Visste du at du fortsatt kan søke opptak på Master i ergoterapi og Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse?

Du kan lese mer om Åpen dag på HiOA sine nettsider og se bilder med blant annet ergoterapistudent Roger Bakke.

Ergoterapistudent Roger Bakke forteller om utdanningen til potensielle studenter.